Moduliniai buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai gyvenvietėms

untitled-2_1649143455-162fbda3195ccd5eb897d880ebee71c8.jpg

HNV tipo gyvenviečių ir naujai statomų kvartalų buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai yra skirti buitinių arba joms artimų nuotekų iš virtuvės, vonios, tualetų, bei kitų panašios paskirties patalpų, valymui.

Į valymo įrenginį negali patekti

 • paviršinės nuotekos (nuo stogų, kiemų ir pan.);
 • nuotekos iš garažų ir kitų, nebuitinės paskirties patalpų;
 • vanduo iš baseinų ar kitokių, didesnių už 1 m³ talpyklų;
 • cheminės medžiagos, kurių patekimas į kanalizacijos sistemas nenumatytas pagal jų naudojimo paskirtį (naftos produktai, agrochemija ir pan.);
 • vanduo po vandens minkštinimo/nugeležinimo filtrų regeneracijos;
 • buityje naudojamas chemines priemones (skalbimo priemones, baliklius, minkštiklius, nuriebinimo priemones) naudoti pagal gamintojo pateiktas rekomendacijas.

1. Rankinės grotos

2. Smėliagaudė

3. Srauto surinkimo/ paskirstymo šulinys

4. HNV tipo nuotekų valymo įrenginys

5. Dumblo tankintuvas

6. Debito matavimo šulinys

7. Orapūtė

Įrenginių pranašumai
 • gaminami įvairaus pajėgumo;
 • aukštas išvalymo laipsnis (iki 98 % teršalų);
 • nėra vidinių judančių dalių, kurias reikėtų prižiūrėti ar keisti;
 • patvari lengva stiklaplasčio konstrukcija (nesudėtinga transportuoti);
 • mažagabaritiniai uždaro tipo gaminiai;
 • dirba tyliai ir neskleidžia kvapo;
 • išvalytas nutekamasis vanduo skaidrus ir bekvapis;
 • minimalios elektros energijos sąnaudos;
 • paprasta aptarnauti ir automatizuoti procesą;
 • galima montuoti ne tik po žeme (jei tam trukdo požeminiai statiniai), bet ir padarius specialų pylimą virš žemės.
Techninė informacija

Gaminami dviejų modifikacijų HNV tipo nuotekų valymo įrenginiai: 

 • I modifikacija (HNV-P): pirminis sėsdintuvas, aerobinis reaktorius, antrinis sėsdintuvas;
 • II modifikacija (HNV-N): anoksinė kamera, prailgintos aeracijos aerotankas, antrinis sėsdintuvas. 

HNV tipo nuotekų valymo įrenginių modulinė sistema

Gyvenviečių ir naujai statomų kvartalų HNV tipo nuotekų valymo įrenginių papildoma įranga

HNV-P tipo įrenginiai

HNV-P modifikacijos įrenginį sudaro pirminis sėsdintuvas, aerobinis reaktorius, antrinis sėsdintuvas (su plonasluoksniu moduliu) vienoje talpoje. Prieš HNV-P modifikacijos įrenginį paprastai įrengiamos grotos (arba siurblys smulkintuvas) ir smėliagaudė. 
Paduodamos nuotekos patenka į pirminį sėsdintuvą. Pirminiame sėsdintuve nuotekos išbūna 2 valandas. Oro siurblio pagalba sėsdintuve nusėdęs dumblas nuolat šalinamas į atskirai įrengiamą dumblo stabilizatorių. Po sėsdintuvo nuotekos patenka į aerobinį reaktorių su bioįkrova. Biologinis valymas - tai valymas aktyviuoju dumblu, paremtas mikroorganizmų veikla. Nuotekos, kurias reikia išvalyti, aeruojamos. Dribsnius formuojančios bakterijos (mikroorganizmai) dauginasi, suformuoja grupes, prie kurių prikimba protozootai ir kiti gyviai. Mikroorganizmai metabolizuoja („suėda” ir suskaido) bei biologiškai suardo teršiančias organines medžiagas. Būtinas nuolatinis ištirpusio deguonies tiekimas. Proceso tikslas - surišti tirpias, koloidines ir biogenines medžiagas iš nuotekų į aktyvųjį dumblą ir jį atskirti. Aktyviojo dumblo procesas iš esmės yra gyva sistema, todėl reikia atitinkamai ir elgtis. Norint išlaikyti tam tikrus reikalingus mikroorganizmus, būtina juos atitinkamai „maitinti, auginti ir dauginti”. Staigūs darbo sąlygų pasikeitimai gali sukelti šoką. Todėl naudojama bioįkrova, prie kurios prisitvirtina mikroorganizmai, kurių negali išnešti netolygūs nuotekų srautai. Perteklinis dumblas iš aerobinio reaktoriaus oro siurblio pagalba šalinamas į pirminį nusodintuvą. Nuotekų - dumblo mišinys po aerobinio reaktoriaus patenka į antrinį sėsdintuvą su plonasluoksniu moduliu iš kurio nusėdęs dumblas oro siurblio pagalba grąžinamas į aerobinį


HNV – P tipo nuotekų valymo įrenginių technologinės schemos 

I variantas

Technologinės charakteristikos 

II – variantas 

Technologinės charakteristikos 

HNV – P tipo nuotekų valymo įrenginių nuotekų išvalymo efektyvumas 

HNV-N tipo įrenginiai

HNV-N modifikacijos įrenginį sudaro anoksinė kamera, prailgintos aeracijos aerotankas ir antrinis sėsdintuvas vienoje talpoje. Prieš HNV-N modifikacijos įrenginį būtina įrengti grotas (siurblį smulkintuvą), smėliagaudę, septiką, o reikalui esant ir riebalų gaudyklę. 
Pirmojoje šio įrenginio kameroje palaikomos anoksinės aerobinio valymo sąlygos (biologiniams procesams naudojamas nitratų deguonis), tai yra atitekančios nuotekos maišomos su nitrifikuotu dumblo mišiniu paduodamu iš aeracinės kameros. Anoksinėje kameroje iš nuotekų pasišalina nitratų azotas ir pagerėja dumblo sėdimas (sumažėja dumblo indeksas bei denitrifikacijos pavojus antriniame sėsdintuve). Po anoksinės kameros nuotekos patenka į prailgintos aeracijos kamerą (aerobinį reaktorių), kurioje nuotekos aeruojamos ir toliau vyksta aerobinis nuotekų valymas bei perteklinio azoto oksidavimas iki nitratų. Nuotekų – dumblo mišinys iš aerotanko patenka į antrinį sėsdintuvą, kuriame atsiskyręs aktyvusis dumblas grįžta į anoksinę zoną, o nuskaidrėjusios nuotekos pasišalina iš įrenginio. Perteklinis aktyvusis dumblas iš įrenginio šalinamas periodiškai, kai jo koncentracija aerotanke pasiekia maksimalią leidžiamą koncentraciją. 
HNV-N modifikacijos įrenginiuose pasiekiamas didžiausias nuotekų išvalymo efektyvumas, taip pat jie mažiausiai reiklūs eksploatacijai, valant nuotekas nesusidaro žalias dumblas, nevyksta anaerobiniai procesai, todėl nebūna nemalonių kvapų, šalinamas pilnai stabilizuotas dumblas, dėl palaikomų labai mažų dumblo apkrovų perteklinio dumblo kiekiai mažesni už kitų modifikacijų HNV įrenginius.

HNV – N tipo nuotekų valymo įrenginių technologinės schemos

I – variantas

Technologinės charakteristikos

II – variantas