Pramoninių nuotekų valymo įrenginiai

e1438bf756296ee644de2e612b99da8f_1650549472-6457be2b24243e63dc79ad84cf9de459.jpeg

Pramoninės nuotekos pasižymi didele organinių ir skendinčių priemaišų tarša, kurios įprasti biologinio valymo įrenginiai nepašalina.

Svarbiausioji gaminamos pramoninių nuotekų valymo įrangos dalis yra flotatorius. Tai įrenginys, kurio veikimas pagrįstas teršalų išplukdymo disperguota dujine faze, suformuojančia koncentruotą produktą nuotekų paviršiuje. Šiame įrenginyje iš nuotekų  galima atskirti riebalus, naftos produktus, koloidines daleles, detergentus bei įvairios sudėties dumblo mišinius. Dėl itin mišrios teršalų sudėties platus flotacijos proceso taikymas valant nuotekas yra ypač efektyvus. Flotatoriuje panaudota moderni saturavimo sistema, leidžianti efektyviai, su minimaliomis sąnaudomis, pašalinti dispersinės būsenos teršalus nepriklausomai nuo jų kilmės.
Įrenginys pagamintas moduliniu principu, todėl galima operatyviai keisti įrenginio našumą, pritaikyti jį įvairios kilmės technologinių skysčių, skystų atliekų bei nuotekų valymui, keisti ištirpinto oro įterpimo vietas, taip pat galima keisti išvalymo efektyvumo laipsnį. 

UAB „Traidenis“ įgyvendino Lindstrom skalbyklų nuotekų valymo įrenginių projektus Klaipėdoje bei Logotec mieste, Slovėnijoje. Įmonė atliko skalbyklos nuotekų valymo įrenginių projektavimo, gamybos, montavimo bei paleidimo ir derinimo darbus.