Czyste środowisko -
nasza troska!

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Z HISTORII FIRMY
1994

Pierwsze kroki w działaniach na rzecz środowiska.

1996

Powstaje przedsiębiorstwo produkcyjne Traidenis, które jako pierwsze na Litwie zaczyna produkcję oczyszczalni ścieków z włókna szklanego. Były to małe biologiczne oczyszczalnie ścieków bytowych oraz separatory olejowe o przepustowości 1-5 l/s. 

1997-1998

Rozpoczęto produkcję oczyszczalni ścieków o większej wydajności (do 40 m3/d oczyszczonych ścieków). 

Traidenis zostaje członkiem Izby Handlu, Przemysłu i Rzemiosła w Wilnie, Stowarzyszenia Ekologii Inżynieryjnej, Litewskiego Stowarzyszenia Dostawców Wody oraz Litewskiej Konfederacji Przemysłowców. 

1999-2003

Opracowano modułowy system biologicznych oczyszczalni ścieków bytowych. Zakład produkuje 

oczyszczalnie ścieków o przepustowości 200 m3/d i większej, przepompownie ścieków, zbiorniki chemoodporne, baseny. 

Traidenis zostaje członkiem Litewskiego Stowarzyszenia Budowniczych.

2004

Przedsiębiorstwo wdraża system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2004. Produkowane są oczyszczalnie ścieków o wydajności 500 m3/d i większej, przemysłowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki przeciwpożarowe.

2005

Powstaje nowa hala formierni z nowoczesnym wyposażeniem produkcyjnym. Traidenis dołącza do inicjatywy ONZ Global Compact.

2006

Powstaje hala montażowa z nowymi lokalami administracyjnymi.

2007

Powstaje hala produkcyjna zbiorników, w której wykorzystuje się najbardziej zaawansowaną technologię produkcji zbiorników metodą owijania.

2008

Powstaje montażownia wyrobów wielkogabarytowych. Wdrożono produkcję zbiorników o średnicy 5m. 2008 r. Przedsiębiorstwo wdraża system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008.

2011 – 2018

Powstaje druga linia technologiczna produkcji zbiorników metodą owijania. Produkowane są zbiorniki dwuwarstwowe, trójwarstwowe oraz skrubery. Pozyskano wsparcie Funduszy Strukturalnych UE w zakresie projektów laboratorium badawczego/warsztatu doświadczalnego, zautomatyzowano procesy i zarządzanie produkcją.

2020

Przedsiębiorstwo uruchomiło elektrownię słoneczną, czyli system paneli solarnych, przeznaczonych do wytwarzania energii elektrycznej.

TRAIDENIS
na rynku międzynarodowym:

 • Austria
 • Azerbejdżan
 • Republika Czeska
 • Niemcy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Wielka Brytania
 • Gruzja
 • Gibraltar
 • Węgry
 • Włochy
 • Kirgistan
 • Kazachstan
 • Liechtenstein
 • Litwa
 • Łotwa
 • Mołdawia
 • Holandia
 • Norwegia
 • Polska
 • Szwecja
 • Słowenia
 • Ukraina
 • Urugwaj
 • Uzbekistan
question SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI