Przepompownie ścieków

untitled-9_1649143745-37de496e825e0fa1021daee8b431de3f.jpg

Przepompownia ścieków jest elementem instalacji kanalizacyjnej. Jej zadaniem jest podniesienie słupa ścieków do takiej wysokości aby spływały one dalej grawitacyjnie do odbiornika jakim jest oczyszczalnia ścieków.

Przepompownie ścieków

Przepompownie NS

question SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI