Układ usuwania produktów naftowych

untitled-4_1649143640-1718d27a19e1f27cf8c86ec2b34427a9.jpg

Traidenis produkuje, montuje i rekonstruuje różnej pojemności ( od 1l/s do 70 l/s i większe) urządzenia czyszczące ścieki- układy usuwania ropy.

 Zalety urządzeń:

  • usuwa więcej niż 95% zanieczyszczeń;
  • odporne, lekkie poliestrowo- szklane konstrukcje;
  • łatwe w obsłudze;
  • obojętne na chwilowe powiększenie koncentracji produktów naftowych;
  • nie posiada w środku ruchomych części które trzeba zmieniać lubdoglądać;
  • długotrwałe;
  • szczelne;
  • spoiste.

Separatory produktów ropopochodnych NGPL

question SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI