O nas

Istniejąca od 19 lat UAB „Traidenis” jest przedsiębiorstwem dobrze znanym na Litwie i zagranicą, zajmującym się produkcją urządzeń i zbiorników do oczyszczania ścieków. 

Przedsiębiorstwo otrzymało nazwę od imienia Trojdena - jednego z najsławniejszych Wielkich Książąt Litewskich, zyjącego w XIII w., który jednoczył silną ręką ziemie bałtyckie, wprowadził Litwę na drogę aktywnych walk i twardo bronił jej granic.

Misja urzeczywistnić takie rozwiązania w zakresie ochrony środowiska, dzięki którym basen rzeki Niemen stałby się najczystszy w Europie, a Morze Bałtyckie – najczystszym morzem na świecie.


Wizja stać się najbardziej godną zaufania i atrakcyjną firmą, produkującą urządzenia do oczyszczania ścieków, być znaną jako postępowa spółka wschodnioeuropejska, skupiająca profesjonalny zespół. 

Wartości: jakość, osiągnięcia naukowe i nowe technologie, praca zespołowa, zaufanie, pracownicy.

20190429_115955 (1)-9c610e7dad842845e2f2eeeba68e7974.jpg
traidenis_direktorius-5ea5c9821511c48305ad34ef6c90b5cf.jpg

Jednym z naszych głównych celów i idei jest praca na rzecz czystszego świata, ponieważ działalność człowieka ma nieuchronny wpływ na otaczające nas środowisko: wody gruntowe i powierzchniowe, naturalną przyrodę, atmosferę i glebę. UAB Traidenis jest znanym na Litwie i poza jej granicami producentem oczyszczalni ścieków i osadników. Czas pokazał, że odpowiedzialność wobec pracowników, klientów i otaczającego środowiska skutkuje dobrymi relacjami z klientami i partnerami, a także zapewnia trwałość i stabilność biznesu. Rosnące wymagania rynku i pozytywna ocena osiągnięć firmy zachęcają nas do dalszego rozwoju i doskonalenia."

Sigitas Leonavičius
Dyrektor generalny
NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Z HISTORII FIRMY
1994

Pierwsze kroki w działaniach na rzecz środowiska.

1996

Powstaje przedsiębiorstwo produkcyjne Traidenis, które jako pierwsze na Litwie zaczyna produkcję oczyszczalni ścieków z włókna szklanego. Były to małe biologiczne oczyszczalnie ścieków bytowych oraz separatory olejowe o przepustowości 1-5 l/s. 

1997 - 1998

Rozpoczęto produkcję oczyszczalni ścieków o większej wydajności (do 40 m3/d oczyszczonych ścieków). 

Traidenis zostaje członkiem Izby Handlu, Przemysłu i Rzemiosła w Wilnie, Stowarzyszenia Ekologii Inżynieryjnej, Litewskiego Stowarzyszenia Dostawców Wody oraz Litewskiej Konfederacji Przemysłowców. 

1999 – 2003

Opracowano modułowy system biologicznych oczyszczalni ścieków bytowych. Zakład produkuje 

oczyszczalnie ścieków o przepustowości 200 m3/d i większej, przepompownie ścieków, zbiorniki chemoodporne, baseny. 

Traidenis zostaje członkiem Litewskiego Stowarzyszenia Budowniczych.

2004

 Przedsiębiorstwo wdraża system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2004. Produkowane są oczyszczalnie ścieków o wydajności 500 m3/d i większej, przemysłowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki przeciwpożarowe.

2005

Powstaje nowa hala formierni z nowoczesnym wyposażeniem produkcyjnym. Traidenis dołącza do inicjatywy ONZ Global Compact.

2006

Powstaje hala montażowa z nowymi lokalami administracyjnymi.

2007

Powstaje hala produkcyjna zbiorników, w której wykorzystuje się najbardziej zaawansowaną technologię produkcji zbiorników metodą owijania.

2008

Powstaje montażownia wyrobów wielkogabarytowych. Wdrożono produkcję zbiorników o średnicy 5m. 2008 r. Przedsiębiorstwo wdraża system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008.

2011 – 2018

Powstaje druga linia technologiczna produkcji zbiorników metodą owijania. Produkowane są zbiorniki dwuwarstwowe, trójwarstwowe oraz skrubery. Pozyskano wsparcie Funduszy Strukturalnych UE w zakresie projektów laboratorium badawczego/warsztatu doświadczalnego, zautomatyzowano procesy i zarządzanie produkcją.

2020

Przedsiębiorstwo uruchomiło elektrownię słoneczną, czyli system paneli solarnych, przeznaczonych do wytwarzania energii elektrycznej.

UAB „Traidenis“ to:

  • Lider rynku w zakresie biotechnologii i oczyszczania ścieków;
  • Firma zajmująca się projektowaniem, produkcją, montażem i obsługą zbiorników oraz urządzeń do oczyszczania ścieków;
  • Nauka, wiedza, technologia, innowacje („know - how“);
  • Międzynarodowa sieć przedsiębiorstw;
  • Nowoczesna baza produkcyjno-technologiczna;
  • Członek Stowarzyszenia Ekologii Inżynieryjnej, Litewskiej Konfederacji Przemysłowców, Litewskiego Stowarzyszenia Dostawców Wody, Litewskiego Stowarzyszenia Budowniczych.


O FIRMIE

question SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI