Riebalų gaudyklės

untitled-7_1649143715-b65bf8f2bae07555d4badd3d63d7dfb4.jpg
Riebalų gaudyklės yra naudojamos kavinių, restoranų, valgyklų ir kitų maisto pramonės įmonių nuotekoms (užterštoms riebalais) valyti. Į įrenginį negali patekti kitokios nuotekos (fekalas, paviršinės nuotekos). Riebalų gaudyklės naudojamos kaip pirminis valymo elementas. Jos yra sumontuotos vienoje stiklaplasčio talpoje. Gaudyklėje yra įtaisytas daviklis su aliarmo signalu. Visi reikalingi patikrinimai ir riebalų išsiurbimas atliekamas nuėmus įrenginio viršuje esantį dangtį. Išvalymo efektyvumas 70%. 

Įrenginių pranašumai:
 • Gaminami įvairaus pajėgumo.
 • Nėra vidinių judančių dalių, kurias reikėtų prižiūrėti ar keisti. 
 • Patvari lengva stiklaplasčio konstrukcija.
 • Aptarnaujant nereikia pašalinti vandens.
 • Gaminami įvairaus pajėgumo.

Veikimo principas

Riebalų gaudyklė yra padalinta į dvi kameras. Nuotekos įtekėjimo vamzdžiu patenka į pirmąją kamerą. Čia sulaikoma didžioji dalis riebalų, tačiau skystieji riebalai pilnai sulaikomi antroje kameroje. Gaudyklė turi automatinį signalizacijos bloką su davikliu. Daviklis signalizuoja apie įrenginyje susikaupusių riebalų kiekį. Pasiekus atitinkamą jų kiekį, daviklis garsiniu signalu praneša, jog reikia šalinti susikaupusius riebalus. Riebalų sluoksnis negali būti storesnis negu 15 cm.

Montavimas

Vietos paruošimas

 1. Įrenginio ir jo funkcionalumą užtikrinančių sistemų montavimą reikia atlikti vadovaujantis statinio techniniu ar/ir darbo projektu.
 2. Aptarnavimo dangtis turėtų būti prieinamas nuolatiniam patikrinimui ir tam, kad sistema funkcionuotų teisingai.
 3. Pasitikrinkite, kokio diametro yra kanalizacijos vamzdis. Įsitikinkite, kad būtų išlaikytas nuolydis, kuris  reikalingas nuotekų savitakai į įrenginį užtikrinti. 
 4. PASIRUOŠIMAS ŽEMĖS DARBAMS: išvalykite aikštelę, bent pusmetriu aplinkui didesnę nei pats valymo įrenginys.
 5. ŽEMĖS DARBAI: Žemės darbai vykdomi griežtai vadovaujantis STR 1.07.02:2005, statinio techniniu ar/ir darbo projektu ir bendrosiomis statybos montavimo normomis.

Darbai turi būti nedelsiant sustabdyti ir informuotas statybos techninę priežiūrą vykdantis asmuo ar įgaliotas asmuo, jeigu atliekant žemės kasimo darbus susiduriama su projektiniuose brėžiniuose nenurodytais įrenginiais ar komunikacijomis. Darbus tęskite tik gavę statybos techninę priežiūrą vykdančio asmens ar įgalioto asmens leidimą.

Baigus žemės darbus iki projektinės altitudės patikrinamas pagrindas ar nėra silpnų ar išmirkusių gruntų, iškasų ir t.t. Tokie gruntai turi būti pašalinti iki statybos techninę priežiūrą vykdančio asmens nurodyto gylio ir užpilami tinkamu gruntu jį sutankinant. Aikštelė paruošiama iki projekte nurodytos altitudės, gruntas sutankinamas (sutankinimo koeficientas nuo 0,95 ÷ 0,98, sutankinimo sluoksnis 200 - 300 mm).

Vykdant krovimo darbus (pakraunant ir iškraunant gaminius) bei montavimo metu naudojant kėlimo įrangą būtina naudoti traversą talpoms, kuriose yra numatyti 8 ar daugiau kabinimo taškų, t.y. montavimo kilpų. 

Įrenginio montavimas


DĖMESIO: Įrenginio montavimas reikalauja ypatingo dėmesio, nes nuo to priklauso tolimesnis įrenginio funkcionalumas.

 1. Valymo įrenginys montuojamas pagal iš anksto paruoštą ir suderintą su atitinkamomis instancijomis projektą.
 2. Nuotekų valymo įrenginio montavimas atliekamas pagal  EN 976-2 standartą.
 3. Kasti baigiama likus 20-30 cm iki projektinio duobės gylio. Toliau kasama rankiniu būdu, t.y. kastuvu. Tokiu būdu pasiekiama, kad įrenginys savo dugnu atsiremtų į nejudintą gruntą.
 4. Prieš įleidžiant įrenginį į duobę BŪTINA PATIKRINTI ar įrenginio movų diametrai atitinka nuotekų įtekėjimo ir išvalyto vandens ištekėjimo vamzdžių diametrus. Taip pat patikrinkite, ar atitinka nuotekų padavimo vamzdžio gylis ir valymo įrenginio atitekėjimo movos aukštis, bei valymo įrenginio atitekėjimo ir ištekėjimo vamzdžių kampai.
 5. Įrenginys į duobę įkeliamas naudojant tipinius kėlimo mechanizmus. Atsargiai įleidus jį į duobę, įrenginys išlyginamas nivelyro pagalba. 
 6. Tarpas tarp duobės kraštų ir valymo įrenginio palaipsniui užpilamas iš anksto į montavimo vietą atvežtu smėliu, kuris pilamas 20-30 cm storio sluoksniais kruopščiai sutankinant. Jeigu smėlis sausas tankinant jį reikia drėkinti vandeniu.
 7. Montavimo metu (arba esant aukštam gruntinio vandens lygiui) pilant smėlį į duobę aplink įrenginį tuo pačiu metu į įrenginį palaipsniui pilamas ir vanduo. Tai atliekama taip: pilama 20-30 cm smėlio į duobę aplink įrenginį ir tuo pačiu metu į įrenginį pilama 20-30 cm vandens. Tokia seka kartojama ir toliau.
 8. Užpylus įrenginį smėliu iki viršutinės įrenginio dalies uždėkite dangtį, kad tęsiant užkasimo darbus pilamas smėlis nepatektų į valymo įrenginio vidinę dalį. 
 9. Smėlio pilkite tiek, kad valymo įrenginio aptarnavimo dangtis būtų viename lygyje su gatvės ar šaligatvio danga, jei įrenginys montuojamas važiuojamoje dalyje; 50 – 70 mm nuo žemės paviršiaus – jei montuojamas žaliojoje vejoje gyvenamuosiuose kvartaluose, 200 mm – jei įrenginys montuojamas neužstatytose teritorijose (STR 2.07.01:2003, 450 punktas).
 10. Montuojant valymo įrenginį po važiuojamąja dalimi virš jos įrengiama 200 mm storio armuota gelžbetoninė plokštė, paskirstanti transporto priemonių krūvį nuo valymo įrenginio.
 11. Esant aukštiems gruntiniams vandenims įrenginys turi būti ankeruojamas prie betoninio pagrindo.
Ekspoatacija
Valymo įrenginys reikalauja nuolatinės ir reguliarios priežiūros! 

Gaudyklėje yra įtaisytas daviklis su garsiniu arba spalviniu signalu. Reikia nuolat sekti šį daviklį ir suveikus signalui pašalinti pirmoje kameroje susikaupusius riebalus. Pirmoji kamera  turi būti valoma reguliariai: priklausomai nuo nuotekų užterštumo vidutiniškai 1 kartą per pusę metų.
Taip pat reikia stebėti antrąją kamerą. Visi reikalingi patikrinimai ir riebalų išsiurbimas atliekamas nuėmus įrenginio viršuje esantį dangtį. 1-2 kartus per metus yra išsiurbiama ir išvaloma pati riebalų gaudyklė.
  

Riebalų šalinimo instrukcija

 1. Išjunkite signalizacijos daviklį iš elektros tinklo ir ištraukite iš įrenginio.
 2. Sausa šluoste nuvalykite daviklio elektrodus; naudodami buitines nuriebinimo priemones nuo daviklių nuplaukite riebalų likučius. 
 3. Į vidinę įrenginio dalį atsargiai įleiskite asenizacinės mašinos ištraukiamą žarną ir viską iš įrenginio išsiurbkite. Jei paviršiuje susikaupę didelės konsistencijos riebalai – reikia juos išmaišyti.
 4. Po išsiurbimo įrenginį papildomai praplaukite po slėgimine vandens srove, kad pasišalintų prie sienelių prikibusios medžiagos.
 5. Prieš užpildant įrenginį vandeniu atgal į įrenginį įdėkite riebalų lygio daviklį.
 6. Įrenginį užpildykite vandeniu. TAI BŪTINA ATLIKTI TĄ PAČIĄ DIENĄ.
 7. Įrenginį užpildžius vandeniu uždenkite ir užrakinkite aptarnavimo dangtį.

Paleidimo - derinimo darbų reglamentas 

Nuotekų  valymo įrenginio paleidimo – derinimo darbai pradedami, kai įrenginiai  pripažįstami tinkamais naudoti ir nustatyta tvarka yra gautas leidimas nuotekoms išleisti į aplinką (Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentas Nr. D1-152, reglamento Nr. D1-412 pakeitimas).
 1. Atliekamas hidraulinis įrenginio išbandymas.
 2. Išbandoma sumontuota signalizacinė sistema.
 3. Nustatomos faktiškos nuotekų teršalų koncentracijos, atliekami palyginimai su projektiniais parametrais.
 4. Apmokamas įrenginius eksploatuojantis personalas.
 5. Paruošiama paleidimo – derinimo darbų ataskaita.