Naftos produktų gaudyklės

naftos-gaudykle-ngpl-10_1678353536-1dfad73d3229a0728424880022a9fb31.jpg

Naftos produktų gaudyklės yra skirtos naftos produktais užterštų paviršinių nuotekų valymui, kurios montuojamos degalinėse, automobilių plovyklose, automobilių stovėjimo aikštelėse, garažuose, pramonės įmonėse (naftos produktų atskyrimui iš paviršinių ar gamyklinių nuotekų), geležinkeliuose, terminaluose, uostuose (iš šilumvežių, cisterninių vagonų ištekėjusių naftos produktų surinkimui).

UAB „Traidenis“ naftos produktais užterštų paviršinių nuotekų valymui gamina tokių modifikacijų naftos gaudykles:
 • NGP ir NGP-S;
 • NGP-L ir NGP-L-S.

NGP ir NGP-S naftos produktų gaudyklės su koalescenciniu filtru ir automatiniu uždoriu, taip pat NGP-L ir NGP-L-S naftos produktų gaudyklės su koalescenciniu filtru atitinka LST EN 858-1:2002, LST EN 858-1:2002/A1:2004, LST EN 858-2:2003 standartų keliamus reikalavimus yra priskiriamos I klasės koalescencinėms naftos gaudyklėms ir ženklinamos CE ženklu.

Naftos produktų gaudyklių privalumai
 • paviršines nuotekas išvalo iki 5 mg/l arba mažiau, priklausomai nuo naftos produktų kiekio ir rūšies;
 • patvari, paprasta, lengva stiklaplasčio konstrukcija;
 • paprastas aptarnavimas;
 • didelis hidraulinis pralaidumas;
 • nėra vidinių judančių dalių, kurias būtų sudėtinga prižiūrėti;
 • ilgas eksploatavimo laikas;
 • kompaktiški, sandarūs įrenginiai.

Naftos produktų gaudyklės naudojamos kaip požeminiai įrenginiai ir gali būti įrengiamos žaliose vejose arba po važiuojamąja kelio dalimi. Jeigu gruntinio vandens lygis yra aukštas, naftos produktų gaudyklę būtina įrengti naudojant netąsius diržus ar lynus, kuriuos būtina tvirtinti prie korpuso tvirtinimo laikiklių.

NGP IR NGP - S TIPŲ NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLĖS

NGP (be smėliagaudės) ir NGP-S (su integruota smėliagaude) naftos gaudyklių korpusų skersmuo gali būti nuo 1,2 iki 3 metrų, ilgis nuo 2 iki 14,1 metrų, našumas nuo 2 l/s iki 70 l/s vienoje talpykloje. Montuojant keletą naftos gaudyklių lygiagrečiai padidinamas valymo įrenginių našumas.

Veikimo principas

NGP tipo naftos produktų gaudyklėje mechaniškai atskiriamos emulguotos medžiagos. Gaudyklės veikimo principas grindžiamas gravitacija ir laminariniu skysčio tekėjimu. Naftos produktų atskyrimą pagerina koalescenciniai filtrai.
Įrenginį sudaro trys kameros, todėl išskiriamos trys naftos produktų valymo pakopos. Paviršinės nuotekos pirmiausia patenka į pirmąją kamerą, kurioje nuraminamas nuotekų srautas. Jeigu gaudyklė yra su integruota smėliagaude, tai pirmoje kameroje nusėda smėlis ir purvas.
Iš pirmosios kameros nuotekos patenka į antrąją kamerą su koalescenciniu filtru. Naftos produktai, paviršinėms nuotekoms pratekant pro koalescencinį filtrą, susijungia į didesnius lašus ir greičiau iškyla į vandens paviršių. Šiuo metodu mažus naftos lašelius galima atskirti nuo vandens ir pagerinti naftos produktų gaudyklės valymo efektyvumą. Šios kameros vandens paviršiuje susidaro iškilusių naftos produktų plėvelė. Paviršinės nuotekos, pratekėjusios per koalescensinį filtrą, patenka į trečiają kamerą, kurioje yra sumontuoti absorbciniai filtrai. Absorbciniai filtrai sulaiko smulkius emulguotus naftos produktų lašelius ir iš dalies ištirpusias organines (paviršinio aktyvumo) medžiagas. Iš trečiosios kameros išvalytos nuotekos išteka į vietą, numatytą projekte.
Antrosios kameros vandens paviršiuje susikaupę naftos produktai išsiurbiami asenizacinės mašinos pagalba.

Paviršinių nuotekų valymo proceso metu išvalytos nuotekos išteka mažesniu negu 5mg/l užterštumu pagal naftos produktus.

Įrenginyje yra sumontuota automatinė apsauginė įspėjimo sistema, kuri įspėja apie gaudyklėje susikaupusį naftos produktų sluoksnio ribinį storį. Taip pat sumontuotas plūdinis uždoris, kuris avarijos arba aptarnavimo metu neleidžia susikaupusiems naftos produktams patekti į absorbcinių filtrų kamerą.

NGP-L IR NGP-L-S TIPŲ NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLĖS

NGP-L (be smėliagaudės) ir NGP-L-S (su integruota smėliagaude) naftos produktų gaudyklių korpusų skersmuo gali būti nuo 1,2 iki 3 metrų, ilgis nuo 2 iki 14,1 metrų, našumas nuo 3 l/s iki 150 l/s vienoje talpykloje. Montuojant keletą naftos gaudyklių lygiagrečiai padidinamas valymo įrenginių našumas.

Pagrindinės konstrukcinės dalys:

1. Įtekėjimas.
2. Ištekėjimas.
3. Apžiūros liukas.
4. Ventiliacija.
5. Koalescencinių filtrų mazgas.
6. Teršalų lygio daviklis.
7. Naftos produktų išsiurbimo vamzdis.

I . Smėliagaudė
II. Naftos produktų atskyrimo kamera
III. Naftos produktų atskyrimo kamera

 

Veikimo principas

NGP-L ir NGP-L-S tipo naftos produktų gaudyklėse mechaniškai atskiriamos emulguotos medžiagos. Gaudyklės veikimo principas grindžiamas gravitacija ir laminariniu skysčio tekėjimu. Naftos produktų atskyrimą pagerina koalescencinių filtrų mazgas.
Įrenginį sudaro dvi kameros (3 kameros - kai integruojama smėliagaudė), todėl išskiriamos dvi naftos produktų valymo pakopos. Paviršinės nuotekos pirmiausia patenka į pirmąją kamerą, kurioje nuraminamas nuotekų srautas. Jeigu gaudyklė yra su integruota smėliagaude, tai pirmoje kameroje nusėda smėlis ir purvas. Iš pirmosios kameros nuotekos patenka į antrąją kamerą, kurioje sumontuotas koalescencinių filtrų mazgas. Emulguoti naftos produktų lašeliai, tekėdami per koalescencinį filtrą, susijungia į didesnius lašus ir greičiau iškyla į vandens paviršių. Šiuo metodu mažus naftos lašelius galima atskirti nuo vandens ir pagerinti naftos produktų gaudyklės valymo efektyvumą. Paviršinės nuotekos pratekėjusios per koalescencinį filtrą išteka į vietą, numatytą projekte. Vandens paviršiuje susikaupę naftos produktai išsiurbiami asenizacinės mašinos pagalba.

Paviršinių nuotekų valymo proceso metu išvalytos nuotekos išteka mažesniu negu 5mg/l užterštumu pagal naftos produktus.

Įrenginyje yra sumontuota automatinė apsauginė įspėjimo sistema, kuri įspėja apie gaudyklėje susikaupusį naftos produktų sluoksnio ribinį storį.

Montavimas

Vietos paruošimas

 1. Įrenginio ir jo funkcionalumą užtikrinančių sistemų montavimą reikia atlikti vadovaujantis statinio techniniu ar/ir darbo projektu.
 2. Aptarnavimo dangtis turėtų būti prieinamas nuolatiniam patikrinimui ir tam, kad sistema funkcionuotų teisingai.
 3. Pasitikrinkite, kokio diametro yra kanalizacijos vamzdis. Įsitikinkite, kad būtų išlaikytas nuolydis, kuris reikalingas nuotekų savitakai į įrenginį užtikrinti.
 4. PASIRUOŠIMAS ŽEMĖS DARBAMS: išvalykite aikštelę, bent pusmetriu aplinkui didesnę nei pats valymo įrenginys.
 5. ŽEMĖS DARBAI: Žemės darbai vykdomi griežtai vadovaujantis STR 1.07.02:2005, statinio techniniu ar/ir darbo projektu ir bendrosiomis statybos montavimo normomis.


Darbai turi būti nedelsiant sustabdyti ir informuotas statybos techninę priežiūrą vykdantis asmuo ar įgaliotas asmuo, jeigu atliekant žemės kasimo darbus susiduriama su projektiniuose brėžiniuose nenurodytais įrenginiais ar komunikacijomis. Darbus tęskite tik gavę statybos techninę priežiūrą vykdančio asmens ar įgalioto asmens leidimą.

Baigus žemės darbus iki projektinės altitudės patikrinamas pagrindas ar nėra silpnų ar išmirkusių gruntų, iškasų ir t.t. Tokie gruntai turi būti pašalinti iki statybos techninę priežiūrą vykdančio asmens nurodyto gylio ir užpilami tinkamu gruntu jį sutankinant. Aikštelė paruošiama iki projekte nurodytos altitudės, gruntas sutankinamas (sutankinimo koeficientas nuo 0,95 ÷ 0,98, sutankinimo sluoksnis 200 - 300 mm).

Vykdant krovimo darbus (pakraunant ir iškraunant gaminius) bei montavimo metu naudojant kėlimo įrangą būtina naudoti traversą talpoms, kuriose yra numatyti 8 ar daugiau kabinimo taškų, t.y. montavimo kilpų.

Įrenginio montavimas


DĖMESIO: Įrenginio montavimas reikalauja ypatingo dėmesio, nes nuo to priklauso tolimesnis įrenginio funkcionalumas.

 1. Valymo įrenginys montuojamas pagal iš anksto paruoštą ir suderintą su atitinkamomis instancijomis projektą.
 2. Nuotekų valymo įrenginio montavimas atliekamas pagal EN 976-2 standartą.
 3. Kasti baigiama likus 20-30 cm iki projektinio duobės gylio. Toliau kasama rankiniu būdu, t.y. kastuvu. Tokiu būdu pasiekiama, kad įrenginys savo dugnu atsiremtų į nejudintą gruntą.
 4. Prieš įleidžiant įrenginį į duobę BŪTINA PATIKRINTI ar įrenginio movų diametrai atitinka nuotekų įtekėjimo ir išvalyto vandens ištekėjimo vamzdžių diametrus. Taip pat patikrinkite, ar atitinka nuotekų padavimo vamzdžio gylis ir valymo įrenginio atitekėjimo movos aukštis, bei valymo įrenginio atitekėjimo ir ištekėjimo vamzdžių kampai.
 5. Įrenginys į duobę įkeliamas naudojant tipinius kėlimo mechanizmus. Atsargiai įleidus jį į duobę, įrenginys išlyginamas nivelyro pagalba.
 6. Tarpas tarp duobės kraštų ir valymo įrenginio palaipsniui užpilamas iš anksto į montavimo vietą atvežtu smėliu, kuris pilamas 20-30 cm storio sluoksniais kruopščiai sutankinant. Jeigu smėlis sausas tankinant jį reikia drėkinti vandeniu.
 7. Montavimo metu (arba esant aukštam gruntinio vandens lygiui) pilant smėlį į duobę aplink įrenginį tuo pačiu metu į įrenginį palaipsniui pilamas ir vanduo. Tai atliekama taip: pilama 20-30 cm smėlio į duobę aplink įrenginį ir tuo pačiu metu į įrenginį pilama 20-30 cm vandens. Tokia seka kartojama ir toliau.
 8. Užpylus įrenginį smėliu iki viršutinės įrenginio dalies uždėkite dangtį, kad tęsiant užkasimo darbus pilamas smėlis nepatektų į valymo įrenginio vidinę dalį.
 9. Smėlio pilkite tiek, kad valymo įrenginio aptarnavimo dangtis būtų viename lygyje su gatvės ar šaligatvio danga, jei įrenginys montuojamas važiuojamoje dalyje; 50 – 70 mm nuo žemės paviršiaus – jei montuojamas žaliojoje vejoje gyvenamuosiuose kvartaluose, 200 mm – jei įrenginys montuojamas neužstatytose teritorijose (STR 2.07.01:2003, 450 punktas).
 10. Montuojant valymo įrenginį po važiuojamąja dalimi virš jos įrengiama 200 mm storio armuota gelžbetoninė plokštė, paskirstanti transporto priemonių krūvį nuo valymo įrenginio.
 11. Esant aukštiems gruntiniams vandenims įrenginys turi būti ankeruojamas prie betoninio pagrindo.
Eksploatacija

APTARNAVIMO IR EKSPLOATACIJOS TAISYKLĖS


Į naftos produktų gaudykles turi patekti tik paviršinės nuotekos; buitinės ir pramoninės nuotekos neturi patekti.
Įrenginio darbo kokybė ir efektyvumas priklauso nuo teisingo jo aptarnavimo ir priežiūros:

 1. Pirmoji įrenginio kamera valoma, kai smėliu ar žemėmis (purvu) yra užpildoma 2/3 jos tūrio, bet ne rečiau kaip kartą per 1 metus. Būtina prižiūrėti įrenginį, kad į jį nepatektų stambūs nešmenys.
 2. Antroje kameroje esančios koalescencinio filtro kasetės praplaunamas kartą per 1-2 metus arba pagal esamą situaciją. Jei į antrąją kamerą pakliūva smėlis, purvas - ją reikia išsiurbti, praplauti ir užpildyti švariu vandeniu.

Naftos produktų šalinimo iš įrenginio instrukcija


Naftos produktų šalinimą iš įrenginių gali vykdyti tik įmonės, galinčios teikti naftos produktų šalinimo paslaugas ir turinčios LR Aplinkos Ministerijos patvirtintą pavojingų atliekų tvarkymo licenciją.

 1. Išjunkite signalizacijos daviklį iš elektros tinklo ir ištraukite iš įrenginio.
 2. Sausa šluoste nuvalykite naftos produktų likučius nuo daviklio elektrodų. 
 3. Į vidinę įrenginio dalį atsargiai įleiskite asenizacinės mašinos ištraukiamą žarną ir viską iš įrenginio išsiurbkite. 
 4. Prieš užpildant įrenginį vandeniu atgal į įrenginį įdėkite naftos lygio daviklį.
 5. Įrenginį užpildykite vandeniu. 
 6. Įrenginį užpildžius vandeniu uždenkite ir užrakinkite aptarnavimo dangtį.