Локальні очисні споруди побутових стічних вод для приватних будинків

 • Home
 • Продукт
prie-nv-vietoje-dangciu_1678352818-5c9b276a4788af1c2feb0142d3b1ae69.JPG
Установки біологічної очистки побутових стоків типу NV, що виробляються починаючи з 1996 р., реалізуються в Литві, в Польщі, в Росії та Македонії.        

Аеробні установки типу NV найчастіше використовуються для очистки побутових стоків приватних житлових будинків. Подібні установки обладнуються в тих місцях, де відсутня можливість приєднання до централізованих каналізаційних мереж.         

Установки біологічної очистки побутових стоків типу NV призначені для очистки побутових або близьких до них стоків з кухні, ванної кімнати, туалетів та інших подібних до них приміщень. 

В очисну споруду не повинні потрапляти:

 • поверхневі стоки (з дахів, території двору і т.д.);
 • стоки з гаражів та інших приміщень не побутового призначення;
 • вода з басейнів або інших резервуарів, розміри яких перевищують 1 м3;
 • хімічні речовини, потрапляння яких в каналізаційні системи не передбачено у відповідності до їх призначення (нафтопродукти, агрохімія і т.д.);
 • вода, що пройшла регенерацію у фільтрах пом’якшення/очищення від заліза;
 • побутові хімічні речовини (миючі засоби, вибілювачі, пом’якшувачі, засоби для знежирення), що використовуються не у відповідності до рекомендацій виробника. 
 • Заводська установка біологічно очистки побутових стоків закритого типу;
 • Високий ступінь очистки, видаляється 95-98 % забруднюючих речовин;
 • Немає внутрішніх рухомих деталей, за якими було б необхідно наглядати або заміняти; 
 • Міцна і легка конструкція зі склопластику, (легко перевозити);
 • Тихо працює і не поширює запахів;
 • Очищена стічна вода прозора і не має запаху;
 • Мінімальна витрата електроенергії;
 • Немає необхідності в додатковому фільтраційному устаткуванні;
 • Просте обслуговування і автоматизація процесу;
 • Нескладна установка.
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

БІОЛОГІЧНА УСТАНОВКА ОЧИСТКИ СТОКІВ NV-a

Установка очистки стоків NV-a складається з двох камер, що знаходяться в одному резервуарі (Рис.1). Стоки, що надходять в установку, насамперед потрапляють у внутрішню камеру, де змішуються з активним мулом за допомогою повітря. Для підтримання життя активного мулу та внутрішньої рециркуляції очисних стоків необхідне стиснене повітря. Повітря подається за допомогою компресора (повітродувки). Біологічна очистка – це очистка активним мулом, що ґрунтується на діяльності мікроорганізмів. Мета процесу полягає у зв’язуванні розчинних, колоїдних та біогенних речовин з активним мулом і відділенні активного мулу. Мікроорганізми, які формують пластівці, розмножуються, формуючи групи, до яких приєднуються протозооти та інші живі форми. Мікроорганізми метаболізують («поїдають» і розщеплюють) і біологічно розкладають органічні речовини. В зоні аерації відбувається розщеплення органічних речовин і утворення активного мулу. З аераційної камери суміш активного мулу потрапляє у зовнішню камеру (вторинний осадовий резервуар), де активний мул відділяється і осідає на нижній частині установки під дією сил гравітації, а відділена очищена вода піднімається вгору і витікає. З наростанням маси мікроорганізмів наростає кількість активного мулу. Надлишок мулу видаляється за допомогою асенізаційної машини, викачуючи дві третини від об’єму установки. 


Основні деталі конструкції:  

1 – Корпус (склопластик) 
2 – Кришка 
3 – Біозавантаження 
4 – Дифузор 
5 – Вхідна труба 
6 – Вихідна труба 
7 – Трубка подачі повітря
8 – Повітродувка 

Додатково поставляється: 

9 – Технічний колодязь
10 – Ящик для повітродувки 

Рис 1. Установка біологічної очистки типу NV-1a, NV-2a, NV-3a, NV-4a  

Таблиця параметрів установок біологічної очистки побутових стоків типу NV-1a, NV-2a, NV-3a, NV-4a 
Технічні дані 
 Рис. 2. Основні габаритні розміри установки NV-1a, NV-2a, NV-3a, NV-4a  

Основні габаритні розміри установки  

Производитель оставляет за собой право менять параметры изделия, выдерживая эффективность очистки. 
H* - настраивается в соответствии с необходимой высотой.  

МОНТАЖ

Монтаж установки біологічної очистки стоків NV – a

Підготовка місця

 1. Монтаж установки та систем, що забезпечують її функціонування, необхідно проводити, керуючись  технічним або/та робочим проектом споруди. При підготовці технічного та робочого проекту, відповідальність за надані підрахунки несе проектувальник.
 2. Для проведення регулярних перевірок та правильного функціонування системи кришка має бути легко доступною.
 3. Перевірте діаметр каналізаційної труби. Упевніться в тому, що ухил витриманий таким чином, щоб забезпечити самостійне надходження стоків в установку. 
 4. ПІДГОТОВКА ДО ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ: розчистіть площадку, розмір якої більший від самої очисної установки як мінімум на половину метра.
 5. ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ: Земляні роботи проводяться у строгій відповідності до Технічного регламенту будівництва STR 1.07.02:2005, технічного або/та робочого проекту споруди, та загальних норм проведення будівельно-монтажних робіт. 

У випадку, якщо при проведенні земляних робіт зустрічаються установки або комунікації, не вказані у проектних кресленнях, роботи мають бути негайно зупинені. Про пригоду необхідно інформувати особу, що виконує технічний нагляд за проведенням будівельних робіт, або іншу уповноважену особу. Подальше проведення робіт в цій зоні дозволяється тільки після держання дозволу. 
Закінчивши земляні роботи, коли досягнута проектна альтитуда, основа перевіряється на відсутність слабкого або розмоченого ґрунту, вигнутого ґрунту і т.д. Такого роду ґрунт необхідно видалити до глибини, вказаної собою, що виконує технічний нагляд за проведенням будівельних робіт, і засипати заглиблення підходящим ґрунтом, утрамбувавши його. Після того, як площадка буде підготовлена і досягнута указана в проекті альтитуда, ґрунт утрамбовується (коефіцієнт утрамбування від 0,95 ÷ 0,98, утрамбований шар 200 - 300 мм). 

Монтаж установки 

 1. Монтаж установки очистки стоків виконується у відповідності до стандарту EN 976-2.
 2. Очисна установка монтується у відповідності до заздалегідь складеним і узгодженим з відповідними інстанціями технічним або/та робочим проектом споруди.
 3. Враховуючи властивості ґрунту, викопується яма, розмір якої відповідає габаритним розмірам установки. Заглиблення припиняється, коли до проектної глибини ями залишається 20-30 см. Далі земляні роботи продовжуються вручну, тобто за допомогою лопати. Таким чином, забезпечується те, що установка упреться своєю основою у не зсунутий ґрунт.
 4. Перед спуском установки в яму НЕОБХІДНО УПЕВНИТИСЯ в тому, що глибина труби подачі стоків відповідає висоті вхідного рукава очисної споруди, також перевірити кути вхідних і вихідних труб очисної споруди.
 5. Споруда встановлюється в ямі, використовуючи звичайні підйомні механізми. Обережно опустивши споруду в яму, її потрібно вирівняти за допомогою нівеліра. 

Рис. 1 

6. Для нормального функціонування очисної установки дуже важливо, щоб поріг, що знаходиться у її верхній частині і захищає від переливу, був у горизонтальному положенні. Це досягається, якщо заливати водою круговий канал, що знаходиться у верхній частині установки (внутрішня бокова стінка якого і є порогом від переливу), і коригувати положення всієї очисної установки у відповідності до положення поверхні цієї води відносно порогу від переливу за допомогою ватерпаса. Щоб вода не витекла з каналу після заливання, необхідно тимчасово закрити вихідний рукав. 

 

 1. Проміжок між краями ями і очисної установки поступово засипається заздалегідь привезеним на місце монтажу піском, який потрібно засипати шарами у 20-30 см, ґрунтовно утрамбовуючи їх за допомогою відповідних механізмів. Якщо пісок сухий, то під час утрамбування його необхідно зволожити водою.
 2. Під час монтажу (або при високому рівні ґрунтових вод), засипаючи піском яму навколо установки, водночас в саму установку поступово заливається вода. Це робиться наступним чином: в яму навколо установки засипається шар піску в 20-30 см, і водночас в установку заливається шар води в 20-30 см. Ті ж дії виконуються і надалі, тобто, засипаючи по 20-30 см піску навколо установки, в саму установку заливається по 20-30 см води.
 3. Корпус установки засипається піском до з’єднувальних вхідних/вихідних трубок, до яких пізніше приєднуються вхідні/вихідні труби.
 4. Засипавши установку піском до її верхньої частини, закрийте її кришкою, щоб при подальшому засипанні пісок не потрапив всередину установки.
 5. Якщо заглиблення установки більше 1,2 м, то необхідно додатково установити кільце підвищення (входить у комплектацію тільки тоді, коли в ньому є необхідність). Воно встановлюється без будь-яких додаткових кріплень і герметизується за допомогою силікону.
 6. Нарешті вся установка засипається ґрунтом до проектної альтитуди (рекомендується: якщо установка монтується на проїжджій частині; 50 – 70 мм від поверхні землі – якщо встановлюється у зеленій зоні житлових кварталів, 200 мм – якщо установка монтується на незабудованій території (пункт 450 Технічного регламенту будівництва STR 2.07.01:2003)). 

  

7. При високому рівні ґрунтових вод установка має бути прикріплена за допомогою анкерів до залізобетонної основи. Можливі декілька способів кріплення (див. Рис. 6 a і b). Після того, як буде опущена анкерна плита, насипати на її поверхню шар піску, товщиною приблизно 10 - 20 см і утрамбувати його. Після цього закріпити установку на анкерній плиті. 

У залізобетонному кільці висвердлюються два отвори. Один кінець троса з нержавіючої сталі протягуються через висвердлені отвори, інший - через тримачі установки очистки стоків. Обидва кінці троса скріплюються за допомогою затискачів. Залізобетонні кільця кладуться на такій відстані від установки, щоб кут між тросом та установкою для очистки стоків був близько 20 градусів. 
 

8. При монтажі очисної установки під проїжджою частиною, над нею встановлюється арматурна залізобетонна плита (рекомендована площа >150% площі поверхні установки), яка розподіляє навантаження від транспортних засобів від очисної установки. В кожному окремому випадку товщина арматурної залізобетонної плити мусить розраховуватись під час проектування, враховуючи вагу транспортних засобів, що пересуваються або стоять над установкою, та інтенсивність руху. При підготовці технічного і робочого проекту, відповідальність за розрахунки несе проектувальник. 

Монтаж повітродувки, трубки подачі повітря і дифузора

 1. Переконайтесь, що в комплект входить та модель повітродувки, яка вказана в описі очисної установки
 2. Повітродувку можна встановлювати у допоміжному приміщенні (гаражі, складі і т.д.), але відстань між нею і очисною установкою не повинна перевищувати 15 м, щоб забезпечити подачу необхідної кількості кисню та уникнути зменшення напору повітряного потоку. Приміщення повинно провітрюватися, і до нього має бути проведена електрика. При необхідності компресор можна встановити і на вулиці. В такому випадку він встановлюється у спеціальній коробці зі склопластику, яка захищає його від дощу і пилу.
 3. При установці повітродувки на вулиці не встановлюйте коробки в місцях, куди може стікати і накопичуватись вода.
 4. Монтуючи повітродувку в приміщенні, установіть її таким чином, щоб вона не прилягала до стіни або якої-небудь опори.  
 5. Встановлюючи трубку подачі повітря, важливо її протягнути таким чином, щоб можна було з запасом обійти гострі кути або місця, в яких на неї могло б діяти надто високе навантаження. Щоб уникнути втрати напору потоку повітря, необхідно звести до мінімуму кількість згинів трубки, щоб повітря подавалось в бік установки рівномірним потоком. Трубку подачі повітря необхідно укладати на тверду основу, наприклад, в пазу на поверхні непорушеного ґрунту. Після укладки обережно, щоб не пошкодити її, засипте трубку землею.    
ЕКСПЛУАТАЦІЯ
Ваша очисна установка потребує постійного та регулярного догляду!


Установки для очистки стоків, які виробляє ЗАТ «Traidenis»,  ефективно очищають стічні води за допомогою аеробних мікробів, які розщеплюють органічні забруднювачі. При правильному догляді за установкою знижується частота та собівартість її обслуговування. 
Експлуатацію та обслуговування установок для очистки стоків здійснює навчений персонал. Персонал, що обслуговує (експлуатує) установку, зобов’язаний: 

  1. Раз на день перевіряти:
   -     чи подається електрика на повітродувки. Допустиме відключення подачі електрики – до 10 годин;
   -     чи не посилились шум роботи та вібрація;

  2. Раз на тиждень перевіряти:
   -  чи не з’явились в установці сторонні запахи, колір стоків, чи не з’явилась більша кількість піни, чи не з’явилась в установці надлишкова кількість жирів або часточок, що гне розщепляються біологічним способом. Якщо потрібно, то слід видалити такі відкладення. Рекомендується перевірити, як виглядає сам мул та очищена вода. Для цього наберіть невелику кількість мулу і дослідіть його: його колір, чи є запах. Мул, що знаходиться в зоні аерації (там, де відбувається інтенсивне змішування стоків), мусить бути коричневого кольору і повинен швидко осідати; з очисної установки має витікати прозора вода без запаху. Якщо мул має сіруватий відтінок, його часточки осідають повільно, а з очисної установки витікає непрозора вода з неприємним запахом – все це вказує на те, що мул занадто слабкий, і його робота не є задовільною (див. Контрольні таблиці). 
   -   концентрацію мулу в установці. Залийте суміш води та мулу з зони аерації в прозору посудину і залиште її на 20-30 хв., поки суміш не стане більш прозорою. Об’єм мулу, що осів, повинен становити біля 30 – 50 % від загального об’єму посудини. При більшому об’ємі мулу, що осів, необхідно регулювати робочий режим ерліфта.
   -   провести візуальну перевірку роботи системи аерації (упевнитися в тому, що відбувається інтенсивне змішування стоків з активним мулом).
        
  3. Раз на місяць перевіряти:

   - перевірити фільтри повітродувки. При необхідності вичистити їх або замінити (ПРИМІТКА: більш детально обслуговування повітродувки виконується у відповідності до правил експлуатації, представлених поставщиком);
   - перевірити, чи немає витоку повітря в місцях з’єднань і в трубці подачі повітря;
   - кількість мулу в концентраційному резервуарі. При кількості (об’ємі) мулу більшій, ніж 2/3 загального об’єму, відкачати утворений надлишок мулу. 
  4.  
 1. Раз на квартал контролювати:

  -  ефективність роботи установки, тобто, проводити контрольні дослідження стоків, що очищаються, та очищених стоків;
  -  стежити за кількістю надлишкового мулу в аераційній камері (частота його відкачування з установки залежить від її фактичного завантаження забруднювачами, але воно проводиться не рідше 1 разу на рік. Рішення про необхідність відкачки приймається наступним чином: залийте суміш води та мулу з зони аерації в прозору посудину і залиште її на 20-30 хв., поки суміш не стане більш прозорою. Об’єм мулу, що осів, повинен становити біля 30 – 50 % від загального об’єму посудини. При об’ємі мулу в установці більшому, ніж 60 – 70 %, необхідно видалити надлишковий мул (відкачку мулу найкраще проводити навесні та восени)..

 2. Раз на рік:
  -  перевірити герметичність трубки подачі повітря і з’єднань;
  -  провести профілактичну перевірку окремих деталей установки;

 3. Кожні 2 роки необхідно проводити перевірку роботи аератора. У випадку необхідності замінити мембрану. Разом з цим перевірити стан біозавантаження. При необхідності промити.

 4.  Замовник або особа, яка здійснює експлуатацію, повинні вести експлуатаційний журнал і реєструвати виконані роботи.

 5. У випадку виникнення проблем або виявлення неполадок в роботі елементів системи необхідно негайно зв’язатися з представниками ЗАТ «Трайдянис». Наші спеціалісти належним чином усунуть проблему, гарантуючи подальшу ефективну роботу очисної установки.

 6. Завершивши роботи по обслуговуванню установки, переконайтесь, що кришка очисної установки закрита. 

В ході експлуатації установки для очистки стоків необхідно уникати наступного:
  1. В установку не повинні потрапляти елементи, які не можуть бути розщеплені біологічним способом: паперові серветки, підгузки, носові хусточки, жувальна гумка або вироби з пластику.
  2. В установку не повинна потрапляти велика кількість жирів.
  3. Забороняється використовувати побутову хімію дозами, більшими, ніж зазначено в інструкціях. Установка для очистки стоків справляється з нормальними кількостями пральних засобів, засобів для чистки та інших хімічних речовин, що використовуються в побуті. 
  4. В установку не повинні потрапляти поверхневі та дощові води (з дахів, дворів і т.д.). 
  5. Забороняється потрапляння в установку речовин, потрапляння яких не передбачене у відповідності до їх призначення (продукти нафти, агрохімія і т.д.).
  6. Необхідно ізолювати установку від можливого потрапляння в неї ґрунтових вод. Навколо установки не повинна збиратися вода.
  7. Рекомендується не виконувати лагодження установки і заміну її деталей самостійно. 
  8.  


УВАГА!

1.Забороняється потрапляння в очисну установку промивної води з фільтрів, призначених для пом’якшення та поліпшення якості питної води! Забороняється потрапляння стоків, що пройшли через подрібнювач харчових відходів! 
2.Також забороняється пускати в установку воду з басейнів! 


ІНСТРУКЦІЯ З ВИДАЛЕННЯ НАДЛИШКОВОГО МУЛУ

Під час експлуатації установки, раз на місяць необхідно перевіряти концентрацію мулу в установці (в зоні аерації). Залити суміш води та мулу із зони аерації в прозору посудину і  залишити її на 20-30 хв., поки суміш не стане більш прозорою. Об’єм мулу, що осів, повинен становити біля 30 – 50 % від загального об’єму посудини. При більшому об’ємі мулу, що осів, його необхідно видалити. Видалення надлишкового мулу залежить від модифікації установки біологічної очистки стоків NV.

УСТАНОВКА БІОЛОГІЧНОЇ ОЧИСТКИ СТОКІВ NV – a
 1. Надлишковий мул можна видаляти за допомогою асенізаційної машини прямо з аераційної камери. В такому випадку, по-перше, потрібно відключити повітродувку і почекати 30 хв., поки на нижню частину установки не осяде мул.
 2. Відключити трубку подачі повітря і витягти її з установки.
 3. Дотримуючись обережності, ввести насосний шланг у внутрішню частину установки, і викачати весь її вміст. Після відкачки немає необхідності додавати активний мул в установку. Для початкової роботи установки досить активного мулу, що прилип до біозавантаження. 
 4. Знову включити трубку подачі повітря і залити установку водою. ЦЕ НЕОБХІДНО ЗДІЙСНЮВАТИ ТОГО Ж ДНЯ. В іншому випадку може початися бродіння мулу.
 5. Приєднавши трубку подачі повітря і закривши установку кришкою, включити повітродувку.
 6. Слід упевнитись в тому, що в камері аерації відбувається змішування стоків.
 7. Наступного дня після очистки установки необхідно упевнитись в тому, що не з’явились запах і піна, а також перевірити зовнішній вигляд мулу.
УСТАНОВКА БІОЛОГІЧНОЇ ОЧИСТКИ СТОКІВ NV - m З ФІЛЬТРАЦІЙНИМИ МІШКАМИ
 1. Під час експлуатації установки надлишковий мул видаляється в обладнані в ній мішки. Видалення здійснюється наступним чином:
  1.1. Вимкнути повітродувку, закрити повітряний вентиль, за допомогою якого повітря подається в аератор; почекати 15 – 20 хв., поки мул не осяде на нижній частині установки; відкрити повітряний вентиль, що зв’язує повітродувку с ерліфтом, і ввімкнути повітродувку;
  1.2. Передбачуваний час видалення надлишкового мулу – 1-1,5 хв., поки не заповниться мішок. Видаливши надлишковий мул, слід закрити повітряний вентиль, що спрямовує повітря в ерліфт, і знову відкрити повітряний вентиль, що спрямовує повітря в систему аерації. Повітря знову буде подаватися в аератор. Установка повертається в робочий режим.
  1.3. Коли об’єм надлишкового мулу в мішку досягне приблизно 2/3 загального об’єму мішка, мішок необхідно замінити на новий. Накопичений в мішках мул обробляється негашеним вапном (0,5 кг сухого вапна на один мішок). Після цього мул можна утилізувати як побутові відходи. 
 2. Переконайтесь, що в камері аерації відбувається змішування стоків.
 3. Наступного дня після очистки установки необхідно упевнитись в тому, що не з’явились запах і піна, а також перевірити зовнішній вигляд мулу.
УСТАНОВКА БІОЛОГІЧНОЇ ОЧИСТКИ СТОКІВ NV-t З УЩІЛЬНЮВАЧЕМ МУЛУ 
 1. Надлишковий мул видаляється з працюючої установки за допомогою ерліфта в розташований поруч концентраційний резервуар для мулу, вручну перемикаючи направляючі вентилі повітряного потоку. Мул, що накопичується в концентраційному резервуарі, видаляється за допомогою асенізаційної машини залежно від потреби.
 2. Вимкнути повітродувку, закрити повітряний вентиль, за допомогою якого повітря подається в аератор; почекати 15 – 20 хв., поки мул не осяде на нижній частині установки; відкрити повітряний вентиль, що зв’язує повітродувку с ерліфтом, і ввімкнути повітродувку;
 3. Передбачуваний час видалення надлишкового мулу – 3 хвилини. Видаливши надлишковий мул, слід закрити повітряний вентиль, що спрямовує повітря в ерліфт, і знову відкрити повітряний вентиль, що спрямовує повітря в систему аерації. Повітря знову буде подаватися в аератор. Установка повертається в робочий режим. Давши попрацювати установці 10 хв., знову слід перевірити концентрацію мулу. Якщо його концентрація перевищує 40 %, слід повторити весь процес ще раз. 
 4. Накопичений в концентраторі надлишковий мул необхідно видаляти за допомогою асенізаційної машини раз на три місяці. При видаленні концентрованого мула викачуються обидві частини концентратора.   
 5. Видаливши мул, переконайтесь, що в камері аерації відбувається змішування стоків.
 6. Наступного дня після очистки установки необхідно упевнитись в тому, що не з’явились запах і піна, а також перевірити зовнішній вигляд мулу.

 

ПНР (пусконалагоджувальні роботи)

 1. Пусконалагоджувальні роботи на установці для очистки стоків починаються, коли установка визнається годною до експлуатації і одержано дозвіл на викид стоків в навколишнє середовище у відповідності до встановленого порядку (у відповідності до наказу Міністерства охорони навколишнього середовища Литовської Республіки від 26-03-2008 № D1-152 «Про зміну наказу Міністра охорони навколишнього середовища № D1-412 від 11-09-2006 «Про затвердження Регламенту з застосування  установок для очистки стоків»).
 2. Тривалість пусконалагоджувальних робіт – 3 місяці після визнання установки годною до експлуатації,  при  денній  температурі  повітря  не  менше +10°C  і  нічній  температурі  не нижче 0°C.
 3. Необхідно перевірити відповідність кількості фактичних стоків і забруднюючих речовин, вказаним у проекті.
 4. Випробовується система аерації на установці.
 5. Установка заповнюється речовиною, що містить мул, привізши активний мул або вливаючи в установку природну (річкову, зі ставка) воду, і  створюється активний мул.
 6. Після того, як концентрація мулу в установці досягне ≥ 20%, беруться проби очищеної води, яка скидається, для встановлення її якості.
 7. Особі, яка обслуговує установку, роз’яснюються основні правила експлуатації установки.
 8. Готується звіт по пусконалагоджувальних роботах.
 9. Під час виконання пусконалагоджувальних робіт досягається рівень очистки до 50% від забруднення первісних стоків у відповідності до БСК5. В такому випадку, при максимальному забрудненні перших стоків до 400 мг/л під час пусконалагоджувальних робіт, забрудненість очищених стоків у відповідності до с БСК5 може досягати 200 мг/л.

Обслуговування

 1. ЗАТ «Traidenis» надає гарантію на підземну частину корпусу терміном на 10 років. Гарантія на електричну частину вказується у відповідності до технічного паспорту на виріб, представлений виробником. Гарантія дійсна тільки у випадку експлуатації та обслуговування установки у відповідності до  інструкцій з обслуговування та догляду за установкою, наданих ЗАТ «Traidenis». 
 2. Гарантія поширюється тільки на продукцію ЗАТ «Трайдянис» і не покриває видатків, пов’язаних з поламками труб/накопичувачів каналізації та розподільчої системи будинку/офісу.
 3. ЗАТ «Traidenis» не несе відповідальності за поламки очисної установки, які можуть виникати, якщо внаслідок будь-яких причин було припинене обслуговування установки.   
 4. ЗАТ «Traidenis» рекомендує підписати договір на обслуговування, у відповідності до якого, за визначену оплату послуг, наші представники будуть регулярно (2 рази на рік) перевіряти установку і усувати неполадки, якщо такі будуть виявлені. З приводу договору на обслуговування слід звертатися до наших представників.
question contact us