Belgijoje sumontuotas UAB „Traidenis“ pagamintas skruberis (DN 1500; H 7500)