Projekto įgyvendinimas

Projekto įgyvendinimas

2019 11 11


UAB „Traidenis“ pradėjo įgyvendinti eksporto plėtros 2019-2021 metais projektą

UAB „Traidenis“ pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „Traidenis“ pardavimų esamose užsienio rinkose didinimas ir naujų užsienio partnerių paieška 2019-2021 metais“, projekto kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0274. Šiam projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 bendrovei suteikta iki 31 366,00 Eur Europos Sąjungos parama.

UAB „Traidenis“ jau daugiau kaip 20 metų sėkmingai dirba vandenvalos, biotechnologijų ir aplinkosaugos srityse. Įmonė projektuoja, gamina, montuoja ir aptarnauja buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginius, talpas iš stiklaplasčio.

2018 m. UAB „Traidenis“ produkcija buvo eksportuojama į Lenkijos, Rusijos, Skandinavijos šalių, Vokietijos ir kitas rinkas. Siekiant didinti eksporto apimtis, įmonė 2019-2021 m. numato toliau įgyvendinti eksporto plėtros veiklas, pristatant gaminamą produkciją tarptautinėse parodose.

UAB „Traidenis“ gaminamos įrangos specifika lemia tai, kad eksportas yra tikslingas ne didesniu nei 1500 km spinduliu. Dėl to 2019-2021 m. numatoma pagrindinį dėmesį skirti pardavimų plėtrai kaimyninėse Latvijos, Estijos, Ukrainos, Skandinavijos šalių ir Vokietijos rinkose. Projekto metu numatoma pristatyti įmonės produkciją 7 tarptautinėse parodose..

Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt