Smilšu ķērājs

c4cfc708add38290522aabf3790a173f_1649143790-26be368feacc4314ea28ed5e40986fdc.JPG

Smilšu ķērājus izmanto grimstošo daļiņu, kas ir smagākas par ūdeni (smilts), nostādināšanai.

Smilšu ķērājs – iekārta smilts un līdzīgu minerālvielu atdalīšanai no notekūdeņiem. Smilšu ķērājos no sadzīves notekūdeņiem atdalītajos piesārņojumos ir daudz smilšu, grants, izdedžu un citu cieto minerālvielu, kas ir sīkākas par notekūdeņos esošām organiskās izcelsmes piesārņojumiem. Smilšu ķērājos nosēžas piesārņojums, kura īpatnējā masa ir aptuveni 2,65. 

Smilšu ķērāji aizsargā: 

- notekūdeņu attīrīšanas iekārtu mehāniskās ierīces no piesārņojumu abrazīvās ietekmes un ātras nolietošanās; 
- notekūdeņu attīrīšanas iekārtas no smago, grūti novadāmo dūņu uzkrāšanās. 

Smilšu ķērāju darbība ir balstīta uz to , lai notekūdeņi ieplūstot palielinātu diametru smilšu ķērāja rezervuārā, samazinātos to plūsmas ātrums un tāpēc smagākās piesārņojuma daļiņas nosēstos smilšu ķērāja apakšā. Smilšu ķērājos nosēdies piesārņojums  iztīrāms periodiski. 

Notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiskajā ķēdē smilšu ķērāji parasti tiek būvēti aiz režģiem, pirms pirmējiem nostādinātājiem. 

Horizontālie smilšu ķērāji

HSG tipa horizontālās smilšu ķērāju tvertnes tiek izgatavotas, izmantojot šķērstīšanas tehnoloģiju, kura nodrošina produkta izturību pret grunts horizontālo un vertikālo spiedienu.   

Smilšu ķērāji tiek izgatavoti divu modifikāciju:

• atsevišķā tvertnē; 
• integrēti vienā korpusā ar naftas produktu ķērāju.

Aerējami smilšu ķērāji   

Aerējamais smilšu ķērājs ir smilšu ķērāja modifikācija, kurā ar saspiestu gaisu tiek radīta attīrāmo notekūdeņu plūsmas rotācija. To var izmantot arī peldošo vielu atdalīšanai. Padodot saspiestu gaisu aerejamā smilšu ķērājā, tiek radīta notekūdeņu plūsmas kustība. Plūsmas kustībā smagākie sanesumi – smilts, grants u. c. plūsmā kustās lielākā ātrumā, rīvējas savstarpēji un ar citām daļiņām, no tām atdalās vieglākas, organiskās izcelsmes sanesumu daļiņas, notiek smilšu skalošanās. Izskalotās smiltis nostādinās aerējamā smilšu ķērāja apakšā un izmantojot  sūkni  smiltis, kas ir uzkrājušās, tiek aizsūknētas uz smilšu atūdeņošanas iekārtām (smilšu kasti vai smilšu separatoru). 

Aerējamā smilšu ķērāja priekšrocības:
  • Aerējamos smilšu ķērājos smiltis tiek atdalītas no organiskiem sanesumiem, kuriem ir mazāka abrazīva ietekme uz tālāko notekūdeņu attīrīšanas procesu uz iekārtām, tā samazina to nolietošanos.
  • Nav nepieciešamas speciālas iekārtas atdalīto smilšu skalošanai.
  • No aerējamiem smilšu ķērājiem atdalāmajās smiltīs ir mazāk pūstošu organisko sanesumu, tās ir tīrākas, tāpēc vairāk piemērotas lietošanai vai novadīšanai projām.
Smilšu separatori

Smilšu separatori no notekūdeņiem attīra smiltis un dubļus. Tie var tikt izmantoti rūpnieciskajos uzņēmumos, papīrfabrikās, kautuvēs, pārtikas pārstrādes uzņēmumos, dabas resursu pārstrādes uzņēmumos u. tml. notekūdeņu plūsmas apstrādes un attīrīšanas mērķiem un aiz tiem esošā mehāniskā aprīkojuma aizsardzībai un visas notekūdeņu sistēmas ražības un uzticamības palielināšanai. 

Darbība   

Procesa laikā sakrājies šķidrums vai notekūdeņi tiek novadīti piltuvē tās augšpusē. 

Atkarībā no daļiņu nostādināšanās ātruma, notekūdeņos esošās smiltis un dubļi nostādinās, ja ir pietiekama aizture. Šādā veidā tiek aizturētas > 80 % 0,20 mm (200 μm) lieluma smilšu daļiņas. Peldošās cietās vielas un aizturētās organiskās vielas tiks paņemtas kopā ar notekūdeņiem un novadītas uz izplūšanu, bet savāktās smiltis, dubļi un nosēdumi ar vītņveida konveijeru tiks izcelti no ūdens pirms izmešanas, atūdeņoti.  

Sertifikāti
Sertifikātus jūs atradīsiet šeit.
question contact us