Naftas produktu ķērāji

naftos-gaudykle-ngpl-10_1678353536-1dfad73d3229a0728424880022a9fb31.jpg

Naftas produktu ķērāji ir paredzēti ar naftas produktiem piesārņoto virszemes notekūdeņu attīrīšanai. Tie tiek uzstādīti degvielas uzpildes stacijās, automobiļu mazgātavās, automobiļu stāvvietās, garāžās, rūpnieciskos uzņēmumos (naftas produktu atdalīšanai no virszemes un rūpnieciskiem notekūdeņiem), dzelzceļos, terminālos, ostās (naftas produktu, kas noplūduši no lokomotīvēm, cisternu vagoniem, savākšanai).

NGP un NGP-S naftas produktu ķērāji ar koalescences filtru un automātisko noslēgu, kā arī NGP-L un NGP-L-S naftas produktu ķērāji ar koalescences filtru atbilst LST EN 858-1:2002, LST EN 858-1:2002/A1:2004, LST EN 858-2:2003 standarta prasībām ir attiecināmas I klases koalescences naftas produktu ķērājiem un  tiek marķētas ar CE marķējumu.

Naftas produktu ķērāju priekšrocības:
 • virszemes notekūdeņus attīra līdz 5 mg/l vai mazāk, atkarībā no naftas produktu daudzuma un veida;
 • izturīga, vienkārša, viegla stiklašķiedras konstrukcija;
 • vienkārša apkalpošana;
 • liela hidrauliskā caurlaidība;
 • nav iekšēju kustīgu detaļu, kam būtu grūti veikt apkopi.
 • ilgs ekspluatācijas laiks;
 • kompaktas, hermētiskas iekārtas.

Naftas produktu ķērāji tiek izmantoti kā pazemes iekārtas, un tās var ierīkot mauriņos vai zem braucamās ceļa daļas. Ja gruntsūdens līmenis ir augsts, naftas produktu ķērājus jāierīko, izmantojot nestaipīgas siksnas vai troses, kuras jāpiestiprina korpusa stiprinājumu turētājiem.

NGP UN NGP-S TIPU NAFTAS PRODUKTU ĶĒRĀJI 

NGP (bez smilšu ķērāja) un NGP-S (ar integrētu smilšu ķērāju) naftas ķērāju korpusa diametrs var būt no 1,2 līdz 3 metriem, garums no 2 līdz 14,1 metram, produktivitāte no 2 l/s līdz 70 l/s vienā tvertnē.. Montējot vairākus naftas ķērājus paralēli, tiek palielināta attīrīšanas produktivitāte.

1. Vāks
2. Ventilācija
3. Ieplūde
4. Koalescences filtrs
5. Korpuss 
6. Izplūde 
7. Pludiņš 
8. Absorbcijas filtrs                   

NGP-L UN NGP-L-S TIPU NAFTAS PRODUKTU ĶĒRĀJI

NGP-L (bez smilšu ķērāja) un NGP-L-S (ar integrētu smilšu ķērāju) naftas produktu ķērāju korpusu diametrs var būt 1, 2 līdz 3 metriem, garums no 2 līdz 14,1 metriem, produktivitāte no 3 l/s līdz 150 l/s vienā tvertnē. Montējot vairākus naftas ķērājus paralēli, tiek palielināta attīrīšanas produktivitāte.

Galvenās konstrukcijas daļas: 

 1. Ieplūde.
  2. Izplūde.
  3. Revīzijas lūka.
  4. Ventilācija.
  5. Koalescences filtru mezgls.
  6. Piesārņojuma līmeņa sensors.
  7. Naftas produktu izsūkšanas caurule. 

 I . Smilšu ķērājs
 II.   Naftas produktu atdalīšana kamera
III.  Naftas produktu atdalīšanas kamera 

Darbības princips 

NGP-L un NGP-L-S tipa naftas produktu ķērājos mehāniski atdalāmās emulģētās vielas. Ķērāja darbības princips balstās gravitācijā un lamināro šķidrumu plūsmā. Naftas produktu atdalīšanu uzlabo koalescences filtru mezgls. 

Iekārta sastāv no divām kamerām (3 kameras – kad tiek integrēts smilšu ķērājs), tāpēc ir divas naftas produktu attīrīšanas pakāpes. Virszemes notekūdeņi vispirms iekļūst pirmajā kamerā, kurā tiek nomierināta notekūdeņu plūsma. Ja ķērājs ir ar integrētu smilšu ķērāju, tad pirmajā kamerā nostādinās smiltis un dubļi. No pirmās kameras notekūdeņi iekļūst otrajā kamerā, kurā ir uzstādīts koalescences filtru mezgls. Emulģēti naftas produktu pilieni, plūstot caur koalescences filtru, apvienojas lielākos pilienos un ātrāk paceļas ūdens virsmā. Ar šo metodi mazos naftas pilienus var atdalīt no ūdens un uzlabot naftas produktu ķērāju attīrīšanas efektivitāti. Virszemes notekūdeņi, izplūstot caur koalescences filtru, aizplūst uz vietu, kas paredzēta projektā. Naftas produkti, kas sakrājušies uz  otrās kameras ūdens virsmas,  izsūcami  ar asenizācijas mašīnu. 

Virszemes notekūdeņu attīrīšanas procesa laikā attīrītie notekūdeņi izplūst ar mazāku nekā  5 mg/l piesārņotību pēc naftas produktiem.

Iekārtā ir uzstādīta automātiska drošības brīdinājuma sistēma, kas brīdina par ķērājā uzkrāto naftas produktu slāņa maksimālo biezumu.

SERTIFIKĀTI
Sertifikātus jūs atradīsiet šeit.
question contact us