Individualiųjų namų naujieji 5 kartos NV Comfort tipo nuotekų valymo įrenginiai

comfort_1678353225-75c1ea2ad40bdc2bbd413daf11ea2e07.jpg

NAUJIENA! Apie NV Comfort tipo nuotekų valymo įrenginius

NV Comfort – tai atnaujintas NV tipo buitinių nuotekų valymo įrenginys, kuriame buitinių nuotekų valymo procesas vyksta biologiniu – cheminiu principu. NV Comfort papildytas perteklinio dumblo kaupimo talpa, jog perteklinio dumblo šalinimas būtų atliekamas kuo rečiau, bei valdymo sistema, kuri reguliuoja įrenginio darbą, užtikrinant aukštus išvalymo rodiklius, signalizuoja ir įspėja apie netinkamą įrenginio darbą. Valdymo sistemos dėka išvengiama daug nemalonių dalykų, kurie nutinka įrenginio darbui sutrikus.

NV Comfort tipo buitinių nuotekų valymo įrenginiai veikia biologiniu – cheminiu principu ir dažniausiai taikomi individualiųjų gyvenamųjų namų buitinėms nuotekoms valyti. Įrenginiai montuojami tose vietose, kuriose nėra reikiamų sąlygų prisijungti prie centralizuotų kanalizacijos tinklų. NV Comfort valant buitines nuotekas biocheminiu būdu pasiekiami aukšti fosforo ir azoto išvalymo rodikliai.

NV Comfort tipo buitinių nuotekų biocheminio valymo įrenginiai yra skirti buitinių arba joms artimų (virtuvės, vonios, tualetų, bei kitų panašios paskirties patalpų) nuotekų valymui.

Į valymo įrenginį negali patekti:

 • paviršinės nuotekos (nuo stogų, kiemų ir pan.);
 • nuotekos iš garažų ir kitų, nebuitinės paskirties patalpų;
 • vanduo iš baseinų ar kitokių, didesnių už 1 m³ talpyklų;
 • cheminės medžiagos, kurių patekimas į kanalizacijos sistemas nenumatytas pagal jų naudojimo paskirtį (naftos produktai, agrochemija ir pan.);
 • vanduo po vandens minkštinimo/nugeležinimo filtrų regeneracijos.
Pranašumai
 • gamyklinis uždaro tipo buitinių nuotekų biocheminio valymo įrenginys;
 • gaminami įvairaus pajėgumo;
 • aukštas išvalymo laipsnis
 • nėra vidinių judančių dalių, kurias reikėtų prižiūrėti ar keisti;
 • patvari lengva stiklaplasčio konstrukcija (nesudėtinga transportuoti);
 • dirba tyliai ir neskleidžia kvapo;
 • išvalytas nutekamasis vanduo skaidrus ir bekvapis;
 • minimalios elektros energijos sąnaudos;
 • nereikalinga papildoma filtracinė įranga;
 • paprasta aptarnauti ir automatizuoti procesą;
 • nesudėtingas montavimas, paprasta priežiūra
 • dėl komplektacijoje esančio dumblo tankintuvo, perteklinio dumblo šalinimo darbai gali būti vykdomi tik vieną kartą į 1-3 metus arba/ir rečiau.
Buitinių nuotekų biocheminio valymo pratekamojo tipo įrenginiai tenkina ES Direktyvos 89/106/EEC reikalavimus ir atitinka visas standarto EN 12566-3:2005+A2:2013 „Mažieji iki 50 SGS nuotekų valymo įrenginiai. 3 dalis. Gamyklinės ir (arba) statybvietėje surenkamos buitinių nuotekų valyklos“ ZA priedo nuostatas ir ženklinami "CE" ženklu.
Notifikuota įstaiga: VĮ „SPSC“ nuotekų valymo įrenginių laboratorija, Linkmenų g. 28, LT08217 Vilnius, notifikavimo Nr. 1397