Чисте навколишнє середовище – наша турбота!
Traidenis
НАЗАД У СПИСОК
Очисні споруди побутових стічних вод для селищ

Очисні споруди побутових стічних вод для селищ

Установка біологічної очистки побутових стоків типу НNV призначена для очистки побутових або близьких до них за складом стоків з кухні, ванної кімнати, туалетів, а також інших подібних до них за призначенням приміщень. 

В очисну споруду не повинні потрапляти:
 • поверхневі стоки (з дахів, території двору і т.д.);
 • стоки з гаражів та інших приміщень не побутового призначення;
 • вода з басейнів або інших резервуарів, розміри яких перевищують 1 м³;
 • хімічні речовини, потрапляння яких в каналізаційні системи не передбачено у відповідності до їх призначення (нафтопродукти, агрохімія і т.д.);
 • вода, що пройшла регенерацію у фільтрах пом’якшення/очищення від заліза;
 • побутові хімічні речовини (миючі засоби, вибілювальні засоби, пом’якшувальні засоби, засоби для знежирення), що використовуються не у відповідності до рекомендацій виробника.
    gyv_tit_new.jpg
 1. Механічні решітки
 2. Пристрій для уловлювання піску
 3. Колодязь для збору і розподілу потоку
 4. Очисна споруда типу HNV
 5. Ущільнювач мулу
 6. Колодязь для вимірювання дебіту
 7. Повітродувка
 

 

Рис 1. Технологічна схема установки біологічної очистки побутових стоків для селища


Переваги даних очисних споруд:
 • Виробляються установки різної потужності;
 • Високий ступінь очистки (видаляється до 98 % забруднюючих речовин);
 • Немає внутрішніх рухомих деталей, за якими було б необхідно наглядати або заміняти;
 • Міцна і легка конструкція зі склопластику (легко перевозити);
 • Малогабаритні вироби закритого типу;
 • Працює тихо і не поширює запахів;
 • Очищена стічна вода прозора і не має запаху;
 • Мінімальна витрата електроенергії;
 • Просте обслуговування і автоматизація процесу;
 • Можна обладнувати не тільки під землею (у тому випадку, якщо заважають підземні конструкції), але й на спеціально влаштованому насипові.
 

Очисні споруди побутових стічних вод для селищ

Виробляються дві модифікації установок очистки стоків типу HNV:

 Модифікація HNV-P

hnv_p_modifikacija.jpg

Установка модифікації HNV-Р складається з первинного відстійника, аеробного реактора та вторинного відстійника (з тонкошаровим модулем), поміщених в одній ємності. Перед установкою модифікації HNV-P звичайно встановлюється решітка (або насос-подрібнювач) і уловлювач піску.

Стоки, що входять, потрапляють у первинний відстійник. В первинному відстійнику стоки знаходяться потягом 2-х годин. Мул, що осідає у відстійнику, постійно видаляється в обладнаний окремо стабілізатор мулу за допомогою повітряного насоса. З відстійника стоки потрапляють в аеробний реактор з біозавантаженням. Біологічна очистка – це очистка активним мулом, яка заснована на діяльності мікроорганізмів. Стоки, які потребують очистки, зазнають аерації. Мікроорганізми, які формують пластівці, розмножуються, формуючи групи, до яких приєднуються протозооти та інші живі форми. Мікроорганізми метаболізують («поїдають» і розщеплюють) і біологічно розкладають органічні речовини. Необхідна постійна подача розчиненого кисню. Мета процесу полягає у зв’язуванні розчинних, колоїдних та біогенних речовин з активним мулом і відділенні активного мулу. По суті, процес активного мулу являє собою живу систему, тому і діяти необхідно відповідним чином. Щоб утримувати потрібні визначені мікроорганізми, необхідно їх «годувати, вирощувати і розмножувати» відповідним чином. Раптові зміни робочих умов можуть викликати шок. Тому використовується «біологічне» завантаження («біозавантаження»), до якого прикріплюються мікроорганізми, яких не можуть знести нерівномірні потоки стоків. Надлишок мулу видаляється з аеробного реактора в первинний відстійник за допомогою повітряного насоса. З аеробного реактора суміш стоків та мулу потрапляє у вторинний відстійник з тонкошаровим модулем, з якого мул, що осів, повертається в аеробний реактор за допомогою повітряного насоса, в той час як очищені прозорі стоки витікають з установки. 

Технологічні схеми установок очистки стоків типу HNV – P

Варіант I 


Установки очистки стоків типу HNV – P продуктивністю від 5 м³/добу до 24 м³/добу (в одному корпусі)

hnv_p_schema1.jpg
  
Технологічні характеристики
hnv_P_5_24.JPG

Варіант II 


Установки очистки стоків типу HNV – P продуктивністю від 25 м³/добу до 55 м³/добу (вторинний відстійник в окремому корпусі)

hnv_p_schema2.jpg

 Технологічні характеристики 

hnvp_25_55.JPG

 * Вторинний відстійник в окремому корпусі
 
 Ефективність очистки стоків в очисних установках типу HNV – P
isvalymas.jpg 

Модифікація HNV-N

modifikacija.jpg 


Установка модифікації HNV-N складається з аноксіонної камери, аеротанка продовженої аерації та вторинного відстійника, поміщених в одній ємності. Перед установкою модифікації HNV-P звичайно встановлюється решітка (або насос-подрібнювач), уловлювач піску та септик, а у випадку необхідності – масляний сепаратор

В першій камері даної установки підтримуються умови аноксіонного аеробного очищення (для біологічних процесів використовується кисень з нітратів), тобто, стічні води, які входять в установку, змішуються з нітрифікованою сумішшю мулу, яка подається з аераційної камери. В аноксіонноій камері із стоків видаляється нітратний азот і покращується осідання мулу (зменшується індекс мулу і небезпека денітрифікації у вторинному відстійнику). Після аноксіонної камери стоки потрапляють в камеру продовженої аерації (аеробний реактор), в якій стоки аеруються, відбувається аеробне очищення стоків і оксидація надлишкового азоту до нітратів. З аеротанка суміш стоків з мулом потрапляє у вторинний відстійник, в якому відокремлений активний мул повертається в аноксіонну зону, а освітлені стоки видаляються з установки. Надлишковий активний мул періодично видаляється з установки, коли його концентрація в аеротанку досягає максимально допустимого рівня.

За допомогою установок модифікації HNV-N досягається найвища ефективність очистки стоків. Вони також невибагливі в експлуатації, під час очистки стоків не утворюється зелений мул, і не відбуваються аеробні процеси, внаслідок чого не з’являються неприємні запахи і видаляється повністю стабілізований мул. Через підтримку дуже малого навантаження мулу кількість утворюваного надлишкового мулу менша, ніж у інших модифікацій установок HNV. 


Технологічні схеми установок очистки стоків типу HNV – N

Варіант I


Установки очистки стоків типу HNV – N продуктивністю від 5 м³/добу до 24 м³/добу (в одному корпусі)

hnv_n_1.jpg


Технологічні характеристики:
hnv_n_5_24.JPG
 

Варіант II 


Установки очистки стоків типу HNV – N продуктивністю від 25 м³/доби до 55 м³/добу (вторинний відстійник в окремому корпусі)

hnv_n_2.jpg
 

Технологічні характеристики  
hnv_n_25_55.JPG
 
* Вторинний відстійник в окремому корпусі

Ефективність очистки стоків в очисних установках типу HNV – N 
isval_efektyvumas.jpg

Очисні споруди побутових стічних вод для селищ

Монтаж установки та систем, що забезпечують її функціонування, необхідно виконувати, керуючись технічним або/та робочим проектом споруди.

Монтаж установки (схема)

Підготовка місця

Рекомендуємо:

 1. Місце установки споруди повинно бути перевірене на предмет не потрапляння туди поверхневих вод.
 2. Для проведення регулярних перевірок та правильного функціонування системи кришка має бути легко доступною.
 3. Перевірте діаметр каналізаційної труби. Упевніться в тому, що ухил витриманий таким чином, щоб забезпечити самостійне надходження стоків в установку.
 4. ПІДГОТОВКА ДО ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ: розчистіть площадку, розмір якої більший від самої очисної установки як мінімум на половину метра.
 5. ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ: Земляні роботи проводяться у строгій відповідності до Технічного регламенту будівництва STR 1.07.02:2005, технічного або/та робочого проекту споруди, та загальних норм проведення будівельно-монтажних робіт. У тому випадку, якщо при проведенні земляних робіт зустрічаються установки або комунікації, не вказані у проектних кресленнях, роботи мають бути негайно зупинені. Про пригоду необхідно інформувати особу, що виконує технічний нагляд за проведенням будівельних робіт, або іншу уповноважену особу. Подальше проведення робіт в цій зоні дозволяється тільки після держання дозволу. Закінчивши земляні роботи, коли досягнута проектна альтитуда, основа перевіряється на відсутність слабкого або розмоченого ґрунту, вигнутого ґрунту і т.д. Такого роду ґрунт необхідно видалити до глибини, вказаної собою, що виконує технічний нагляд за проведенням будівельних робіт, і засипати заглиблення підходящим ґрунтом, утрамбувавши його. Після того, як площадка буде підготовлена і досягнута указана в проекті альтитуда, ґрунт утрамбовується (коефіцієнт утрамбування від 0,95 ÷ 0,98, утрамбований шар 200 - 300 мм).
 

Монтаж установки

Очисна установка монтується у відповідності до заздалегідь складеним і узгодженим з відповідними інстанціями технічним або/та робочим проектом споруди.

УВАГА: Монтаж установки потребує особливої уваги, оскільки від цього залежить її подальше функціонування.


Рекомендуємо:
 1. Монтаж установки очистки стоків виконується у відповідності до стандарту EN 976-2.
 2. Заглиблення припиняється, коли до проектної глибини ями залишається 20-30 см. Далі земляні роботи продовжуються вручну, тобто за допомогою лопати. Таким чином, забезпечується те, що установка упреться своєю основою у непорушений ґрунт.
 3. Перед спуском установки в яму НЕОБХІДНО ПЕРЕКОНАТИСЯ в тому, що діаметри вхідних рукавів установки відповідають діаметрам вхідних труб для стоків і труб виводу очищеної води. Також необхідно упевнитися в тому, що глибина труби подачі стоків відповідає висоті вхідного рукава очисної споруди, також перевірити кути вхідних і вихідних труб очисної споруди.
 4. Споруда встановлюється в ямі, використовуючи звичайні підйомні механізми. Обережно опустивши споруду в яму, її потрібно вирівняти за допомогою нівеліра.
 5. Проміжок між краями ями і очисної установки поступово засипається заздалегідь привезеним на місце монтажу піском, який потрібно засипати шарами у 20-30 см, ґрунтовно утрамбовуючи їх за допомогою відповідних механізмів. Якщо пісок сухий, то під час утрамбування його необхідно зволожити водою.
 6. Під час монтажу (або при високому рівні ґрунтових вод), засипаючи піском яму навколо установки, водночас в саму установку поступово заливається вода. Це робиться наступним чином: в яму навколо установки засипається шар піску в 20-30 см, і водночас в установку заливається шар води в 20-30 см. Ті ж дії виконуються і надалі, тобто, засипаючи по 20-30 см піску навколо установки, в саму установку заливається по 20-30 см води.
 7. Засипавши установку піском до її верхньої частини, закрийте її кришкою, щоб при подальшому засипанні пісок не потрапив всередину установки.
 8. Пісок засипається до тих пір, поки кришка установки не буде на одному рівні з покриттям дороги або тротуару. Якщо установка монтується на проїжджій частині; 50 – 70 мм від поверхні землі – якщо встановлюється у зеленій зоні житлових кварталів, 200 мм – якщо установка монтується на незабудованій території (пункт 450 Технічного регламенту будівництва STR 2.07.01:2003)). 
 9. При монтажі очисної установки під проїжджою частиною, над нею встановлюється 200 мм арматурна залізобетонна плита, яка розподіляє навантаження від транспортних засобів від очисної установки.
 10. При високому рівні ґрунтових вод установка має бути прикріплена за допомогою анкерів до залізобетонної основи.
 
Примітка:
При установці очисних споруд типу HNV необхідно керуватися Технічним або  Робочим проектом. Тут  представлені тільки принципові схеми монтажу споруд. Установка повітродувки, трубки подачі повітря і дифузора
 1. Переконайтесь, що в комплект входить та модель повітродувки, яка вказана в описі очисної установки.
 2. Повітродувку можна встановлювати у допоміжному приміщенні (гаражі, складі і т.д.), але відстань між нею і очисною установкою не повинна перевищувати 15 м, щоб забезпечити подачу необхідної кількості кисню та уникнути зменшення напору повітряного потоку. Приміщення повинно провітрюватися, і до нього має бути проведена електрика. При необхідності компресор можна встановити і на вулиці. В такому випадку він встановлюється у спеціальній коробці зі склопластику, яка захищає його від дощу і пилу.
 3. При установці повітродувки на вулиці не встановлюйте коробки в місцях, куди може стікати і накопичуватись вода.
 4. Монтуючи повітродувку в приміщенні, установіть її таким чином, щоб вона не прилягала до стіни або якої-небудь опори.  
 5. Встановлюючи трубку подачі повітря, важливо її протягнути таким чином, щоб можна було з запасом обійти гострі кути або місця, в яких на неї могло б діяти надто високе навантаження. Щоб уникнути втрати напору потоку повітря, необхідно звести до мінімуму кількість згинів трубки, щоб повітря подавалось в бік установки рівномірним потоком. 
 6. Трубку подачі повітря необхідно укладати на тверду основу, наприклад, в пазу на поверхні непорушеного ґрунту. Після укладки обережно, щоб не пошкодити її, засипте трубку землею.

Очисні споруди побутових стічних вод для селищ

Ваша очисна установка потребує постійного та регулярного догляду!

Установки для очистки стоків, які виробляє ЗАТ «Traidenis»,  ефективно очищають стічні води за допомогою аеробних мікробів, які розщеплюють органічні забруднювачі. При правильному догляді за установкою знижується частота та собівартість її обслуговування. 

Експлуатацію та обслуговування установок для очистки стоків здійснює навчений персонал. Персонал, що обслуговує (експлуатує) установку, зобов’язаний: 

 1. Раз на день перевіряти:
  - контролювати надходження стоків в очисні споруди;
  - чи подається електрика на повітродувки. Допустиме відключення подачі електрики – до 10 годин;
  - чи не перегрівається  повітродувка;
  - чи не посилились шум роботи та вібрація;
  - здійснювати візуальну перевірку роботи системи аерації (упевнитися в тому, що відбувається інтенсивне змішування стоків з активним мулом);
  - здійснювати перевірку роботи циркуляційної системи для мулу.

 2. Раз на тиждень перевіряти: 
  - чи не з’явились в установці сторонні запахи, колір стоків, чи не з’явилась більша кількість піни, чи не з’явилась в установці надлишкова кількість жирів або часточок, що гне розщепляються біологічним способом. Якщо потрібно, то слід видалити такі відкладення. Рекомендується перевірити, як виглядає сам мул та очищена вода. Для цього наберіть невелику кількість мулу і дослідіть його: його колір, чи є запах. Мул, що знаходиться в зоні аерації (там, де відбувається інтенсивне змішування стоків), мусить бути коричневого кольору і повинен швидко осідати; з очисної установки має витікати прозора вода без запаху. Якщо мул має сіруватий відтінок, його часточки осідають повільно, а з очисної установки витікає непрозора вода з неприємним запахом – все це вказує на те, що мул занадто слабкий, і його робота не є задовільною.
  -   концентрацію мулу в установці. Залийте суміш води та мулу з зони аерації в прозору посудину і залиште її на 20-30 хв., поки суміш не стане більш прозорою. Об’єм мулу, що осів, повинен становити біля 30 – 50 % від загального об’єму посудини. При більшому ніж 60-70 % об’ємі мулу, що осів, необхідно відкачати надлишковий мул.
 3. Раз на місяць перевіряти: 
  - перевірити фільтри повітродувки. При необхідності вичистити їх або замінити (ПРИМІТКА: більш детально обслуговування повітродувки виконується у відповідності до правил експлуатації, представлених поставщиком);
  - перевірити, чи немає витоку повітря в місцях з’єднань і в трубці подачі повітря;
  - концентрацію розчиненого кисню в установці. При максимальній кількості стоків в установці концентрація розчиненого кисню не повинна бути меншою, ніж 1–4 мг/л.
 4. Раз на квартал контролювати: 
  -  ефективність роботи установки, тобто, проводити контрольні дослідження стоків, що очищаються, та очищених стоків;
  -  відкачування надлишкового мулу (частота його відкачування з установки залежить від її фактичного завантаження забруднювачами, але воно проводиться не рідше 1 разу на рік (найкраще навесні та восени)).
 5. Раз на рік: 
  -  перевірити герметичність трубки подачі повітря і з’єднань;
  -  провести профілактичну перевірку окремих деталей установки;
 6. Кожні 5-6 років необхідно проводити перевірку роботи аератора. У випадку необхідності замінити мембрану. Разом з цим перевірити стан біозавантаження. При необхідності промити.
 7. Замовник або особа, яка здійснює експлуатацію, повинні вести експлуатаційний журнал і реєструвати виконані роботи (ПРИМІТКА: Експлуатаційний журнал заповнюється щоденно).
 8. У випадку виникнення проблем або виявлення неполадок в роботі елементів системи необхідно негайно зв’язатися з представниками ЗАТ «Трайдянис». Наші спеціалісти належним чином усунуть проблему, гарантуючи подальшу ефективну роботу очисної установки.
 9. Завершивши роботи по обслуговуванню установки, переконайтесь, що кришка очисної установки закрита.
 
В ході експлуатації установки для очистки стоків необхідно уникати наступного:
 1. В установку не повинні потрапляти елементи, які не можуть бути розщеплені біологічним способом: паперові серветки, підгузки, носові хусточки, жувальна гумка або вироби з пластику.
 2. В установку не повинна потрапляти велика кількість жирів.
 3. Забороняється використовувати побутову хімію дозами, більшими, ніж зазначено в інструкціях. Установка для очистки стоків справляється з нормальними кількостями пральних засобів, засобів для чистки та інших хімічних речовин, що використовуються в побуті.
 4. В установку не повинні потрапляти поверхневі та дощові води (з дахів, дворів і т.д.).
 5. Забороняється потрапляння в установку речовин, потрапляння яких не передбачене у відповідності до їх призначення (продукти нафти, агрохімія і т.д.).
 6. Необхідно ізолювати установку від можливого потрапляння в неї ґрунтових вод. Навколо установки не повинна збиратися вода.
 7. Рекомендується не виконувати лагодження установки і заміну її деталей самостійно.

Візуальна перевірка ефективності біологічної очистки стоків, що здійснюється установкою, оцінюється за характерними ознаками активного мулу і води, що виходить.

ИНСТРУКЦІЯ З ВИДАЛЕННЯ НАДЛИШКОВОГО МУЛУ

Надлишковий мул видаляється безпосередньо з установки, якщо поруч з нею немає окремої ємності для накопичення надлишкового мулу (ущільнювача мулу), в яку під час експлуатації періодично видаляється мул.

 1. Відключити повітродувку від електромережі.
 2. Зняти кришку установки.
 3. Обережно ввести шланг асенізаційної машини і відкачати з 50 процентів суміші стоків та мулу, що міститься в установці.
 4. В місцях з високим рівнем ґрунтових вод установку необхідно заповнити чистою водою для запобігання можливому підняттю установки. ЦЕ НЕОБХІДНО ЗДІЙСНЮВАТИ ТОГО Ж ДНЯ.
 5. Закриви кришку установки, увімкнути повітродувку.
 6. Наступного дня після очистки установки необхідно упевнитись в тому, що не з’явились запах і піна, а також перевірити зовнішній вигляд мулу.
 

ПНР (пусконалагоджувальні роботи)

 1. Пусконалагоджувальні роботи на установці для очистки стоків починаються, коли установка визнається годною до експлуатації і одержано дозвіл на викид стоків в навколишнє середовище у відповідності до встановленого порядку (у відповідності до наказу Міністерства охорони навколишнього середовища Литовської Республіки від 26-03-2008 № D1-152 «Про зміну наказу Міністра охорони навколишнього середовища № D1-412 від 11-09-2006 «Про затвердження Регламенту з застосування  установок для очистки стоків»).
 2. Тривалість пусконалагоджувальних робіт – 3 місяці після визнання установки годною до експлуатації,  при  денній  температурі  повітря  не  менше +10 °C  і  нічній  температурі  не нижче 0 °C.
 3. Необхідно перевірити відповідність кількості фактичних стоків і забруднюючих речовин, вказаним у проекті.
 4. Випробовується система аерації на установці.
 5. Установка заповнюється речовиною, що містить мул, привізши активний мул або вливаючи в установку природну (річкову, зі ставка) воду, і  створюється активний мул.
 6. Після того, як концентрація мулу в установці досягне ≥ 20 %, беруться проби очищеної води, яка скидається, для встановлення її якості.

Очисні споруди побутових стічних вод для селищ

Очисні споруди побутових стічних вод для селищ

Коментарі (0)

Коментувати    +370 315 782 63 вул. Прамонес 31 б, LT62175 Aлітус, Литва info@traidenis.lt

2019 © Всі права захищені Рішення:
We use cookies on this website to enhance your browsing experience. By clicking 'Accept' or continuing the browsing session you confirm your consent. You can withdraw your consent at any time by changing the browser settings and deleting the saved cookies. Please read our cookies policy..