Czysta okolica - nasa troska!
Traidenis
POWROT DO LISTY

Nagrody

2003 r. UAB „Traidenis” w małych przedsiębiorstw grupie „Pomyślnie działająca firma” została odznaczona dyplomem za nowoczesnych technologii wdrażanie, ulepszając warunki pracy, organizując sprzedaż na nowych rynkach. 2003 r. UAB „Traidenis” w małych przedsiębiorstw grupie „Pomyślnie działająca firma” została odznaczona dyplomem za nowoczesnych technologii wdrażanie, ulepszając warunki pracy, organizując sprzedaż na nowych rynkach.
W 2003 r. Spółka Zoo. „Traidenis” wraz z „Koleją Litewską” otrzymali medal „Litewski produkt roku 2003” za utworzenie systemu zbierania produktów naftowych i przyznano najlepszym wyrobem w tymże roku. W 2003 r. Spółka Zoo. „Traidenis” wraz z „Koleją Litewską” otrzymali medal „Litewski produkt roku 2003” za utworzenie systemu zbierania produktów naftowych i przyznano najlepszym wyrobem w tymże roku.
Ministerstwo Ochrony Środowiska Republiki Litewskiej wraz z Konfederacją Przedsiębiorców Litewskich, Asocjacją Inżynierii Ekologicznej i Instytutem Zarządzania Środowiska wręczyli dyplomy i brązowe statuetki przedsiębiorstwu „Traidenis” w nominacji „Najprzychylniejszy produkt dla środowiska” za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska w latach 2003 r. Ministerstwo Ochrony Środowiska Republiki Litewskiej wraz z Konfederacją Przedsiębiorców Litewskich, Asocjacją Inżynierii Ekologicznej i Instytutem Zarządzania Środowiska wręczyli dyplomy i brązowe statuetki przedsiębiorstwu „Traidenis” w nominacji „Najprzychylniejszy produkt dla środowiska” za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska w latach 2003 r.
W 2003 r. prezydium Konfederacji Przemysłu Litewskiego wręczyło nominację w kategorii Rycerz Profesji Gintaras Vinikaitis- inżynierowi-technologowi Spółki Zoo. „Traidenis” za wkład w tworzeniu nowych technologii oczyszczania ścieków. W 2003 r. prezydium Konfederacji Przemysłu Litewskiego wręczyło nominację w kategorii Rycerz Profesji Gintaras Vinikaitis- inżynierowi-technologowi Spółki Zoo. „Traidenis” za wkład w tworzeniu nowych technologii oczyszczania ścieków.

    +370 315 782 63 ul. Pramones 31B, LT-62175 Alytus, Litwa info@traidenis.lt
2018 © Wszelkie prawa zastrzeżone Rozwiązanie: