Talpos, Kubilai
Paskirtis

ES atitikties deklaracija NV tipo buitinių nuotekų valymo įrenginiams
Buitinių nuotekų biologinio valymo pratekamojo tipo įrenginiai tenkina ES Direktyvos 89/106/EEC reikalavimus ir atitinka visas standarto EN 12566-3:2005+A2:2013 „Mažieji iki 50 SGS nuotekų valymo įrenginiai. 3 dalis. Gamyklinės ir (arba) statybvietėje surenkamos buitinių nuotekų valyklos“ ZA priedo nuostatas.
Notifikuota įstaiga: VĮ „SPSC“ nuotekų valymo įrenginių laboratorija, Linkmenų g. 28, LT08217 Vilnius, notifikavimo Nr. 1397.

pdf.jpgNaujas informacinis leidinys apie NV tipo nuotekų valymo įrenginius.

NV tipo buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai gaminami nuo 1996m., kurie parduodami Lietuvoje, Lenkijoje, Rusijoje, Makedonijoje ir kt.

NV tipo aerobiniai įrenginiai dažniausiai taikomi individualiųjų gyvenamųjų namų buitinėms nuotekoms valyti. Įrenginiai montuojami ten, kur nėra galimybės prisijungti prie centralizuotų kanalizacijos tinklų.

NV tipo buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai yra skirti buitinių arba joms artimų nuotekų iš virtuvės, vonios, tualetų, bei kitų panašios paskirties patalpų, valymui. Į valymo įrenginį negali patekti:



NV tipo įrenginių pranašumai:

NV tipo nuotekų valymo įrenginių klasifikacija pagal dumblo šalinimo būdą:
1. a -
buitinių nuotekų valymo įrenginys, kai perteklinis dumblas išsiurbiamas asenizacine mašina;
2. m -
buitinių nuotekų valymo įrenginys, kai perteklinis dumblas pumpuojamas į dumblo sausinimo maišus;
3. t -
buitinių nuotekų valymo įrenginys, kai perteklinis dumblas pumpuojamas į dumblo tankintuvą.

Atgal Į viršų
Sprendimas: infosistema